Archiv tiskových zpráv

04/Pro2012

S účinností od 1.5.2012 máme nového generálního ředitele 04/12

Na základě doporuční personální agentury Transearch jmenovalo představenstvo Pražské vodohospodářské společnosti na pozici generálního ředitele Ing. Petra Žejdlíka, MBA. více >


01/Pro2012

Po krátkém přerušení opět vydáváme stanoviska ke stavbám 01/12

Po přezkoumání kontrolních mechanizmů a vyřešení personální problematiky PVS znovu obnovila kontinuální vydávání stanovisek ke stavbám. více >


12/Lis2012

Změna v dozorčí radě společnosti 12/11

Valná hromada Pražské vodohospodářské společnosti schválila změny stanov společnosti s účinností od 1. 6. 2011. Touto změnou stanov došlo k přijetí takzvaného německého modelu řízení, který posiluje pravomoci dozorčí rady, jako kontrolního orgánu a představenstvo v tomto modelu zajišťuje obchodní vedení společnosti. více >


07/Říj2012

Rekonstrukce ozonizace na Úpravně vody Želivka 7/10

Na Úpravně vody Želivka je v těchto dnech uvedena do provozu jedinečná technologie, která byla doposavad použita pouze na dvou úpravnách v Evropě a v Austrálii. Rekonstruovaná ozonizace se statickými směšovači ozónu je tedy pátým podobně realizovaným projektem na světě, který zajistí Pražanům bezproblémovou dodávku kvalitní pitné vody, splňující veškeré hygienické limity. více >


04/Říj2012

Vodohospodářský majetek čekají opět rekonstrukce 4/10

Po mrazivé zimě hodlají pražští vodohospodáři pokračovat v rozsáhlé obnově zastaralých vodovodů a kanalizací. Ještě v dubnu je čeká například výměna stoky ve Filmařské ulici na Barrandově. Následovat bude rekonstrukce vodovodních řadů na Žižkově či v Holešovicích. V plném proudu jsou také přípravy na zcela nové stavby. více >


02/Říj2012

Čistírny odpadních vod procházejí rekonstrukcí 2/10

Velký nárůst nové bytové výstavby na okrajích Prahy se podepsal na pobočných čistírnách odpadních vod (ČOV). Některé z nich nemají dostatečnou kapacitu. Aby i nadále splňovaly legislativní předpisy, procházejí v současnosti rekonstrukcí. V letošním roce plánuje město obnovu ČOV v Klánovicích. Zvýšení kapacity čeká i ČOV Miškovice nebo Vinoř.
více >


01/Říj2012

Vodohospodářský majetek čekají i letos rozsáhlé rekonstrukce 1/10

I v tomto roce projdou zastaralé a často poruchové vodovody a kanalizace kompletní obnovou, bude do nich investována zhruba jedna miliarda korun. Investice půjdou především na dokončení již započatých staveb. Skončí například rekonstrukce vodovodního potrubí v ulici Pařížská a předpokládá se dokončení rekonstrukce kanalizace Na Františku v centru metropole. Finance ale poputují i na nově zahajované akce. Vodohospodáře čeká například zvýšení kapacity vodovodu na Barrandově nebo oprava řadů na Národní třídě.
více >


18/Zář2012

Vodohospodáři zajistí lepší kvalitu pitné vody

Do zcela nově zahajovaných akcí město investuje více než 333 milionů korun. více >


12/Zář2012

Kanalizace na Barrandově prochází rekonstrukcí 12/09

Pražští vodohospodáři zahájili výměnu kanalizačního potrubí v ulici Filmařská na Barrandově, a sice od křižovatky s ulicí Barrandovskou až po Kříženeckého náměstí. Zastaralou stoku zde nahradí zcela nové řady s daleko vyšší kapacitou, a zajistí tak další bezproblémový rozvoj oblasti. Aby byl dopad na místní obyvatele co nejmenší, uzavírá město komunikaci po úsecích. Vodohospodáři již obnovili prvních sto metrů potrubí. Kompletní rekonstrukci plánují dokončit v srpnu 2010. více >


09/Zář2012

Město zahájilo rozsáhlou obnovu vodovodního potrubí na Žižkově 9/09

Pražští vodohospodáři zahájili rozsáhlou výměnu vodovodních řadů v Praze 3. Obnova se bude týkat například ulice Za Vackovem, Mezi Domky, Na Rovnosti, V Zelení, Pod Lipami, V Zahrádkách nebo Na Chmelnici. V současnosti město dokončuje první etapu v ulici Malešická a bude pokračovat ulicí Na Mokřině. Vzhledem k náročnosti stavby bude město muset určité úseky komunikace postupně uzavírat pro dopravu. Kompletní obnova by měla skončit na jaře v roce 2011. více >


07/Zář2012

Rekonstrukce parovodu uzavřela pro dopravu Veletržní ulici, vodohospodáři se připojili s rekonstrukcí vodovodních řadů 7/09

„Ulice Veletržní je velmi frekventovaná komunikace a kromě vodovodních řadů zde vedou další inženýrské sítě. Z důvodu havarijního stavu parovodu je nutná kompletní výměna parovodních rozvodů, při které hrozí riziko porušení vodovodního potrubí. Abychom předešli dalším opravám a zajistili místním obyvatelům spolehlivé dodávky pitné vody, musíme vodovody zrekonstruovat,“ uvedla Jana Stodolová, tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS). více >


06/Zář2012

Pražští vodohospodáři dokončují výměnu vodovodů v Praze 6 6/09

„Rekonstrukce vodovodních řadů, kanalizací a komunikací, které probíhají zároveň, jsou sice finančně náročnější, ale pro Pražany daleko přijatelnější. Koordinace se snažíme co nejvíce využívat, protože se jimi zkracuje doba, po kterou jsou dotčené lokality rozkopány a vozovky uzavřeny,“ uvedl Pavel Klega, náměstek primátora hlavního města Prahy. více >
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS