Archiv tiskových zpráv

06/Zář2012

Rekonstrukce vápenného hospodářství na Úpravně vody Želivka zajistila stabilnější kvalitu pitné vody a získala ocenění 6/09

Rekonstrukce vápenného hospodářství největší úpravny vody pro hlavní město, Želivky, kterou vodohospodáři zkolaudovali v květnu loňského roku, zajistila nižší náklady na provoz, stabilnější kvalitu pitné vody a pozitivně ovlivnila dopad na životní prostředí. Vodohospodáři rozdělili stavbu do dvou etap. Druhá část získala na konci května letošního roku pro svůj velký přínos ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2008“ více >


04/Zář2012

Praha bude zrychlovat tempo obnovy vodohospodářské infrastruktury 4/09

Městská rada dnes schválila Plán financování obnovy vodohospodářského majetku. Do obnovy zastaralých a často poruchových vodovodů a kanalizací město plánuje letos vložit téměř 1,2 miliardy korun, do roku 2013 překročí celkové investice částku 8 miliard korun a v rozmezí let 2014 až 2018 to bude dalších zhruba 11 miliard korun. více >


03/Zář2012

Obnova vodovodního potrubí na Zbraslavi se chýlí ke konci 3/09

Pražští vodohospodáři již dokončili rekonstrukci technicky zastaralých vodovodních řadů na Zbraslavi, a to například v ulici Romana Blahníka, Výzkumníků, U Karlova stánku, Žofie Podlipské či Pod Třešňovkou. Museli zároveň obnovit i přivaděč vedoucí z vodojemu Havlín do vodojemu Baně, který tuto oblast zásobuje. V letošním roce zbývá dokončit jeho poslední část v úseku mezi ulicí Nad Parkem a Baněmi. Omezení pro místní obyvatele byla minimální. více >


03/Zář2012

Oprava čeká potrubí v Argentinské ulici.

„Nově zahajované stavby jsme vybírali na základě nejnutnějších potřeb. Některé z nich ale byly vyvolány spoluprací s Technickou správou komunikací, Dopravním podnikem hlavního města Prahy, městskými částmi či jinými investory,“ podotkl Pavel Klega. „Oprava řadů je většinou i zásahem do vozovky, pokud ji jiný investor z jiného důvodu opravuje, je logické akce koordinovat a opravu vodovodních nebo kanalizačních řadů termínově přizpůsobit. Šetříme tím peníze městu, ale především nervy Pražanů a návštěvníků města.“
více >


02/Zář2012

Pražští vodohospodáři rekonstruují kanalizaci v Tróji 4/09

V rámci protipovodňových opatření město rekonstruuje propojení kanalizačních stok na pravém břehu Vltavy v blízkosti Trojské lávky. V současnosti vodohospodáři rekonstruují tzv. rozdělovací komoru a stávající zděnou stoku nahrazují novou stokou z betonu s větší kapacitou. Akci by měli dokončit do května letošního roku. Poté chtějí obnovit i kanalizační šachty umístěné na stoce. Z důvodu stavby muselo město uzavřít komunikaci Pod Havránkou pro zájezdové autobusy.
více >


02/Dub2012

Investice půjdou i do ÚČOV

Přes 30 mil. Kč letos půjde na nově zahajované akce na ÚČOV. Pražští vodohospodáři chtějí například obnovit potrubí takzvaného vratného kalu a zřídit novou čerpací stanici. „Nové technologie budované na Ústřední čistírně odpadních vod vyžadují pro svůj provoz kvalitnější užitkovou vodu v souladu s technickými předpisy a také z důvodů úspory využívání pitné vody. Proto hodláme v letošním roce rozšířit i její stávající filtrační zařízení o tlakové vícevrstvé filtry,“ vysvětlil Otakar Novotný. více >


01/Dub2012

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS)

Vznikla v roce 1998 a je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy, Úpravny vody Želivka, a.s. a Zdroje pitné vody Káraný, a.s. Akcionářemí společnosti PVS je hlavní město Praha. Základem činnosti PVS jsou především veškeré koncepční aktivity v oblasti zásobování metropole pitnou vodou a čištění odpadních vod a také příprava a realizace investic spojených s obnovou vodovodní a kanalizační sítě. Společnost dále vydává stanoviska k vodohospodářským dílům a stavbám pro územní řízení a poskytuje konzultace k technické problematice vodohospodářství. více >
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS