Vodohospodáři zajistí lepší kvalitu pitné vody

Do zcela nově zahajovaných akcí město investuje více než 333 milionů korun. „Stavby zahajované v příštím roce jsme vybírali na základě nejnutnějších potřeb, například v místech, kde by mohla být ohrožena spolehlivost dodávek. Nebo také v rámci spolupráce s Technickou správou komunikací, Dopravním podnikem hlavního města Prahy, městskými částmi či jinými investory,“ poznamenal Pavel Klega a dodal: „Pokud investor plánuje například opravu silnice či plynovodu, je výhodné zároveň obnovit i zastaralý vodovod. Do komunikace nemusíme zasahovat vícekrát, což šetří peníze městu a krátí se tak i doba, po kterou bývají jednotlivé úseky komunikací rozkopány a mnohdy uzavřeny.“ Na vodárenské stavby zahajované v příštím roce půjde necelých 205 milionů korun. Rekonstrukce čeká například potrubí v ulici Korunní, které pochází z let 1884 až 1928 a je již za hranicí své životnosti, nebo v ulici Kovářova v Praze 13, kde je příliš mnoho železa. Zahájena bude obnova vodovodů na Národní třídě a v okolí, v Gotthardské ulici v Praze 6, v areálu čerpací stanice Zelená liška či v kolektoru Modřany. Vodohospodáři se v příštím roce také zaměří na propojení vodovodních řadů v ulicích Lysinská, K Beránku nebo Vajgarská na Černém Mostě, což zajistí lepší zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody.

Do kanalizační sítě bude vloženo přes 113  milionů korun. Oprava nemine dešťovou kanalizaci v ulicích Vodnická a U Pramene v Praze 11 či Albíny Hochové v Praze 22. Velmi špatný technický stav potrubí vyvolal obnovu i v Praze 10, a sice v ulicích Na Šafránce a Estonská. Nejvíce finančních prostředků si vyžádá rekonstrukce oddělovací komory Maďarská a výměna uzávěrů na stokové síti Čechův most, v roce 2010 si vyžádá než 35 milionů korun. Opomenuty nebudou ani čistírny odpadních vod, investuje se do nich téměř patnáct milionů korun. Převážnou část, přes 8 milionů korun, použijí vodohospodáři na nové motory pro povodňová čerpadla na ÚČOV.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS