Čistírny odpadních vod procházejí rekonstrukcí 2/10

Velký nárůst nové bytové výstavby na okrajích Prahy se podepsal na pobočných čistírnách odpadních vod (ČOV). Některé z nich nemají dostatečnou kapacitu. Aby i nadále splňovaly legislativní předpisy, procházejí v současnosti rekonstrukcí. V letošním roce plánuje město obnovu ČOV v Klánovicích. Zvýšení kapacity čeká i ČOV Miškovice nebo Vinoř.

„S neustále se rozrůstající novou výstavbou zejména na okrajích Prahy přibývá také počet obyvatel a množství odpadních vod. Výrazně se tak zvyšují i nároky na pobočné čistírny v jednotlivých městských částech. Některé z nich již dosáhly své kapacity. Abychom zachovali veškeré standardy, musíme je tedy zrekonstruovat a především rozšířit,“ vysvětlil náměstek pražského primátora Pavel Klega. Více než polovinu z nich město postavilo v 90. letech minulého století, kdy se kanalizační síť rozšiřovala do okrajových částí Prahy. V letošním roce projde obnovou ČOV v Klánovicích. Město již na stavbu získalo stavební povolení. „Čistírna je sedmnáct let stará a její technický stav již nevyhovuje. Plánujeme zvýšit její kapacitu pro více než šest tisíc obyvatel a zároveň i změnit nevhodný systém samotného čištění. Všechny fáze dosud probíhaly střídavě  ve dvou nádržích, což chceme změnit,“ přiblížila Jana Almerová, tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS). Rekonstrukce bude trvat minimálně dva roky a celkem se za ni zaplatí zhruba 57 milionů korun.

Zvyšování kapacity čistíren, které bylo možné dosáhnout rekonstrukcí stávajících objektů, je prakticky dokončeno. V budoucnu proto město čekají vysoké investice do dostavby čistíren nebo do jejich rušení a přepojování na ÚČOV. Týká se to ČOV Miškovice, Vinoř, Kbely, Uhříněves – Dubeč, Královice, Běchovice, Čertousy a Sobín. Vodohospodáři již připravují obnovu ČOV Miškovice, v níž jsou čištěny odpadní vody nejen Miškovic také z Třeboradic, Čakovic, starých Letňan a z části Kbel. Město nyní projednává dokumentaci pro územní řízení. Stejně jako u plánované rekonstrukce ČOV Vinoř, jejíž kapacita také nevyhovuje. Změny v budoucnu čekají také ČOV Uhříněves – Dubeč, kterou chce metropole zcela zrušit. Odpadní vody by pak měly téct do kmenové stoky a následně přímo do ÚČOV. Praha má kromě Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově v Bubenči v provozu celkem 24 pobočných ČOV. Téměř všechny jsou ve správě Pražské vodohospodářské společnosti a.s. vlastněné městem a jejich provozovatelem je společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Pobočné ČOV mohou celkově pojmout splaškové vody od zhruba 120 tisíc obyvatel. V roce 2008 se na nich vyčistilo přes osm milionů kubíků odpadních vod, což je více než šest a půl procenta odpadních vod celého hlavního města.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS