Rekonstrukce parovodu uzavřela pro dopravu Veletržní ulici, vodohospodáři se připojili s rekonstrukcí vodovodních řadů 7/09

„Ulice Veletržní je velmi frekventovaná komunikace a kromě vodovodních řadů zde vedou další inženýrské sítě. Z důvodu havarijního stavu parovodu je nutná kompletní výměna parovodních rozvodů, při které hrozí riziko porušení vodovodního potrubí. Abychom předešli dalším opravám a zajistili místním obyvatelům spolehlivé dodávky pitné vody, musíme vodovody zrekonstruovat,“ uvedla Jana Stodolová, tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS).

Obnovu vodovodních řadů zahájili pražští vodohospodáři 11. července 2009, kdy město ulici uzavřelo. Stavba se realizuje v koordinaci s rekonstrukcí dalších inženýrských sítí v lokalitě. Vodohospodáři budou souběžně opravovat tři řady. První z nich pochází z roku 1926 a vede od ulice Dukelských hrdinů po pravé straně, u Parkhotelu přechází na levou stranu a směřuje v chodníku až k Letenskému náměstí Druhý řad je z roku 1908 a vede od ulice Veverkova k Letenskému náměstí po jižní straně ulice. Poslední vodovodní potrubí z roku 1926 pak směřuje od ulice Dukelských hrdinů až po Letenské náměstí, a to po pravé straně v krajním jízdním pruhu.

„U prvního řadu provedeme obnovu zatažením polyetylénové vložky do stávajícího potrubí tak, aby těsně přilnula ke stávající stěně. Tuto metodu použijeme v rovných úsecích. V ostatních částech položíme vodovod do výkopu,“ vysvětlila Jana Stodolová. Druhý řad již není od ulice Umělecká a Ovenecká používaný, tak jej vodohospodáři v této části odpojí. Vzniklý prázdný prostor důkladně zabezpečí a vyplní vhodným materiálem.  Obnovu třetího potrubí chtějí z  převážné části provést bezvýkopovou technologií, kdy v původní trase bude zataženo nové potrubí. Nový řad bude litinový, s vnitřní cementovou vystýlkou a vnější ochranou proti korozi.

Celková délka všech vodovodů je téměř jeden a půl kilometru. „Aby měli místní obyvatelé v době výstavby nepřetržitou dodávku pitné vody, v předstihu jsme položili provizorní vodovod, a to po obou stranách Veletržní ulice v těsné blízkosti fasád domů. Po levé straně jsme jej umístili od ulice Veverkova k Letenskému náměstí a na pravé straně pak od ulice Umělecká k Ovenecké“ přiblížila  Stodolová. Veletržní ulici hodlá město opět otevřít pro dopravu zhruba 20. srpna. Za obnovu vodovodních řadů se zaplatí zhruba 28 mil  korun.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS