Kanalizace na Barrandově prochází rekonstrukcí 12/09

Pražští vodohospodáři zahájili výměnu kanalizačního potrubí v ulici Filmařská na Barrandově, a sice od křižovatky s ulicí Barrandovskou až po Kříženeckého náměstí. Zastaralou stoku zde nahradí zcela nové řady s daleko vyšší kapacitou, a zajistí tak další bezproblémový rozvoj oblasti. Aby byl dopad na místní obyvatele co nejmenší, uzavírá město komunikaci po úsecích. Vodohospodáři již obnovili prvních sto metrů potrubí. Kompletní rekonstrukci plánují dokončit v srpnu 2010.

„Současný technický i provozní stav kanalizace ve Filmařské ulici již neodpovídal nárokům a požadavkům  této oblasti, a tak bylo potřeba zvýšit kapacitu potrubí. Řady byly navíc na konci své životnosti a docházelo často k poruchám,“ uvedl náměstek pražského primátora Pavel Klega.

Vodohospodáři zahájili rekonstrukci kanalizace v polovině října letošního roku. Obnovované potrubí měří více než 420 metrů a vede od křižovatky s ulicí Barrandovskou až po Kříženeckého náměstí. Město již vyměnilo prvních sto metrů a do konce roku plánuje dalších čtyřicet metrů potrubí. Nová stoka bude mít zejména mnohem větší kapacitu, a tak umožní případnou další výstavbu v dané oblasti a její bezproblémový rozvoj. „Vzhledem k větší kapacitě potrubí se výrazně sníží také poruchovost, řady bude snazší čistit. Nově zvolenou trasou kanalizace bude upravena hydraulika stoky, čímž se zlepší odtokové poměry a sníží se nebezpečí případné tvorby usazenin,“ sdělila Jana Almerová, tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS). Nová hydraulika si zároveň vyžádá vybudování nových šachet. Trasa jich bude mít celkem sedmnáct, z nichž jedenáct bude zcela nových. Jako materiál na nové řady použijí vodohospodáři kanalizační kameninu, která má vyšší životnost a je mnohem odolnější. „Abychom příliš neomezovali místní obyvatele, rozložili jsme stavbu do více krátkých úseků, které postupně dočasně uzavíráme pro dopravu. Zbývající část komunikace je vždy průjezdná. Veškeré stavební práce se uskuteční za provozu stávající kanalizace,“ poznamenal Pavel Klega. Kompletní obnova zastaralé stoky se plánuje dokončit v srpnu příštího roku a zaplatí se za ni zhruba čtrnáct milionů korun.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS