Pražští vodohospodáři dokončují výměnu vodovodů v Praze 6 6/09

„Rekonstrukce vodovodních řadů, kanalizací a komunikací, které probíhají zároveň, jsou sice finančně náročnější, ale pro Pražany daleko přijatelnější. Koordinace se snažíme co nejvíce využívat, protože se jimi zkracuje doba, po kterou jsou dotčené  lokality rozkopány a vozovky uzavřeny,“ uvedl Pavel Klega, náměstek primátora hlavního města Prahy.

Vodovodní řady v Praze 6 byly již zastaralé. Většinu z nich město vybudovalo v roce 1920 a některé z nich dokonce dříve. Vyžadovaly tedy časté opravy. K obnově vodovodního potrubí v ulici Terronská přistoupili pražští vodohospodáři na konci března loňského roku. Přes jeden kilometr řadu postupně vyměňují za nové potrubí většího průměru a z moderní tvárné litiny. Přepojují také pětapadesát kusů veřejných částí domovních přípojek o délce necelých sedm set metrů. Kompletní výměnu potrubí město plánuje dokončit během letošního července a zaplatí za ni přes dvaadvacet milionů korun.

Výměnu vodovodních řadů v ulici Na Dračkách zahájili vodohospodáři počátkem března letošního roku. „Rekonstruujeme zde téměř sedm set metrů potrubí, a to včetně přepojení částí vodovodních přípojek na veřejném prostranství a včetně propojení se stávajícími řady. Nové vodovody budujeme také z tvárné litiny se speciální ochranou vnějšího povrchu potrubí. Jejich životnost by měla být minimálně osmdesát let,“ podotkla Irena Krischkeová z Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS). Stavbu hodlá město dokončit ještě do konce července letošního roku. Náklady na ni se vyšplhají ke dvanácti a půl milionům korun.

Obě stavby vyvolala Praha 6 takzvaným chodníkovým programem, při kterém stavaři opravují nejen chodníky, ale také samotné komunikace. Kromě vodohospodářů se zde pak postupně vystřídají také plynaři a energetici. „Z důvodu náročnosti stavby a otevřených výkopů v obou ulicích, jsme museli částečně uzavřít alespoň jeden jízdní pruh pro automobily. O nezbytné odstávce vody pak byly místní obyvatelé informováni šest týdnů dopředu a trvala jen několik hodin. Věřím tedy, že jsou dopady na Pražany opravdu minimální,“ uzavřel Pavel Klega.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS