Město zahájilo rozsáhlou obnovu vodovodního potrubí na Žižkově 9/09

Pražští vodohospodáři zahájili rozsáhlou výměnu vodovodních řadů v Praze 3. Obnova se bude týkat například ulice Za Vackovem, Mezi Domky, Na Rovnosti, V Zelení, Pod Lipami, V Zahrádkách nebo Na Chmelnici. V současnosti město dokončuje první etapu v ulici Malešická a bude pokračovat ulicí Na Mokřině.  Vzhledem k náročnosti stavby bude město muset určité úseky komunikace postupně uzavírat pro dopravu. Kompletní obnova by měla skončit na jaře v roce 2011.

„Stávající vodovodní řady v okolí ulice Za Vackovem na pražském Žižkově byly vybudovány v letech 1926 až 1929. Jsou tudíž velmi zastaralé a jejich životnost již byla dávno překročena. Potrubí bylo navíc poruchové a vyžadovalo časté opravy. Abychom zdejším lidem zajistili vysokou kvalitu vody a zároveň spolehlivost a nepřetržitost dodávek, bylo nutné potrubí zcela vyměnit,“ vysvětlil náměstek pražského primátora Pavel Klega.

Pražští vodohospodáři plánují kompletní obnovu vodovodních řadů v ulici Za Vackovem, Pod Jarovem, Mezi Domky, Na Rovnosti, V Zeleni, Na Mokřině, Pod Lipami, V Zahrádkách, Schofflerova, Květinková, Na Jarově, V Jezerách, Na Chmelnici a v Malešické. Rekonstrukce částečně zasáhne také do ulice Koněvova. Vodohospodáři by měli vyměnit celkem 192 přípojek a řady v celkové délce téměř tří kilometrů a hloubce 1,7 metru. Jako materiál použijí trubky z tvárné litiny s vnější ochranou proti korozi, které mají daleko vyšší životnost. „Trasy obnovovaných řadů jsme se snažili navrhnout tak, abychom nemuseli omezovat provoz těch stávajících. V některých případech to však vzhledem ke stísněným podmínkám nebude možné. Aby měli v těchto případech místní obyvatelé plynulou dodávku pitné vody, v předstihu položíme provizorní vodovod s přípojkami,“ upozornila Jana Almerová, tisková mluvčí Pražské vodohospodářské společnosti a. s. (PVS).

Vodohospodáři již dokončují první část výměny potrubí, a sice v ulici Malešická. V nejbližších dnech pak zahájí rekonstrukci přes čtyři sta metrů dlouhého vodovodu v ulici Na Mokřině a následně pak budou pokračovat v přilehlých komunikacích. Na závěr přijde na řadu severní část dotčeného území. „Jelikož navrhované vodovodní řady zasahují do městských komunikací, budeme muset některé ulice úplně uzavřít pro dopravu. Abychom však zdejší lidi příliš nezatěžovali, hodláme komunikace uzavírat postupně, po jednotlivých úsecích. V ulicích Koněvova, Na Jarově a V Jezerách pak svedeme dopravu do jednoho jízdního pruhu,“ poznamenal Pavel Klega. Kompletní výměnu vodovodních řadů plánuje město dokončit na jaře v roce 2011. Celkem bude obnova stát zhruba 70 milionů korun.

 V Praze 23. září 2009

Vaše dotazy zodpoví:
Jana Almerová
tisková mluvčí PVS
Tel.: +420 251 170 248, +420 737 255 293
Email: almerovaj@pvs.czPražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS