Vodohospodářský majetek čekají i letos rozsáhlé rekonstrukce 1/10

I v tomto roce projdou zastaralé a často poruchové vodovody a kanalizace kompletní obnovou, bude do nich investována zhruba jedna miliarda korun. Investice půjdou především na dokončení již započatých staveb. Skončí například rekonstrukce vodovodního potrubí v ulici Pařížská a předpokládá se dokončení rekonstrukce kanalizace Na Františku v centru metropole. Finance ale poputují i na nově zahajované akce. Vodohospodáře čeká například zvýšení kapacity vodovodu na Barrandově nebo oprava řadů na Národní třídě.

„V současné době se na území metropole staráme o tři a půl tisíce kilometrů kanalizačních stok a stejné množství vodovodů. Obecným problémem této infrastruktury je její stáří. V porovnání s ostatními, zejména západoevropskými městy, má Praha jednu z nejstarších vodovodních sítí. Na často nevyhovující technický stav sítě má ale vliv i nízká kvalita materiálů a zanedbávaná údržba za minulého režimu,“ uvedl náměstek pražského primátora Pavel Klega a dodal: „Technický dluh se odráží v poruchovosti, počtu havárií a nárůstu nákladů na opravy. V letošním roce se budeme opět snažit situaci zlepšit a do vodohospodářství vložíme zhruba jednu miliardu korun.“ V roce 2010 chce město především dokončit co možná nejvíce započatých staveb z předchozích let. Plánuje do nich investovat více než 530 milionů korun. Do vodovodů půjde téměř 275 milionů korun. Pražští vodohospodáři hodlají pokračovat v obnově potrubí například v ulici Nad Hradním vodojemem, Dr. Z. Wintra a dokončit investici v ulici Nad Motolskou nemocnicí v Praze 6. Budou pokračovat  také rekonstrukce v ulici Za Vackovem a okolí v Praze 3 a 30 milionů korun si ještě vyžádá poslední etapa v Pařížské. Do rozestavěných kanalizačních akcí poputuje v roce 2010 více než 122 milionů korun. Skončí obnova v ulici Filmařská na Barrandově, Myslíkova či například Na Františku a Královicích. Téměř 83  milionů korun využije město na dovršení akcí spojených s Ústřední čistírnou odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV) a s pobočnými čistírnami (PČOV).Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS