Změna v dozorčí radě společnosti 12/11

Německý model řízení společnosti 11/11
Valná hromada Pražské vodohospodářské společnosti schválila změny stanov společnosti s účinností od 1. 6. 2011. Touto změnou stanov došlo k přijetí takzvaného německého modelu řízení, který posiluje pravomoci dozorčí rady, jako kontrolního orgánu a představenstvo v tomto modelu zajišťuje obchodní vedení společnosti.

Představenstvo společnosti:
pan Martin Vlasta – předseda představenstva
pan Štěpán Šlosár – místopředseda představenstva
Ing. Petr Bureš – člen představenstva

Dozorčí rada:
pan Marek Ječmének - předseda dozorčí rady
pan Jan Slezák - místopředseda dozorčí rady
Mgr. Dalibor Mlejnský - člen dozorčí rady
Bc. Jan Záruba - člen dozorčí rady
Ing. Jiří Fremr - člen dozorčí rady
Ing. arch. Oleg Rybnikář, CSc. - člen dozorčí rady
paní Květa Valtová - člen dozorčí rady
Mgr. Martina Zdeňková, MBA - člen dozorčí rady
Ing. Jiří Kubát - člen dozorčí rady
K 31. 10. 2011 odešel z pozice generálního ředitele pan Mgr. Otakar Novotný. Od 1. 11. 2011 do doby nástupu nového generálního ředitele přebírá kompetence GŘ PVS představenstvo PVS.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS