Rekonstrukce ozonizace na Úpravně vody Želivka 7/10

Na Úpravně vody Želivka je v těchto dnech uvedena do provozu jedinečná technologie, která byla doposavad použita pouze na dvou úpravnách v Evropě a v Austrálii. Rekonstruovaná ozonizace se statickými směšovači ozónu je tedy pátým podobně realizovaným projektem na světě, který zajistí Pražanům bezproblémovou dodávku kvalitní pitné vody, splňující veškeré hygienické limity.

V roce 1992 byla na úpravně vody Želivka dokončena technologie ozonizace pro zdravotní zabezpečení pitné vody. Do provozu byla uvedena jedna linka výroby a dávkování ozónu. V případě poruch tohoto zařízení byly nutné odstávky ozonizace vody. Pro nespolehlivost a technický stav zařízení byla navržena  nová technologie, kde se ozón  vyrábí  z kyslíku na dvou nezávislých generátorech ozónu. Tyto generátory je možné provozovat buď v souběhu nebo i samostatně, takže je i v případě výpadku jednoho generátoru zabezpečena  plynulá ozonizace vody. Zcela novou technologií, poprvé použitou ve střední a východní Evropě, je způsob dávkování ozónu do vody a to pomocí statických směšovačů.

V květnu roku 2009 byla na základě stavebního povolení stavba zahájena, v prosinci pak byla včetně komplexních zkoušek dokončena první linka, která byla díky splnění všech projektových parametrů v lednu 2010 uvedena do provozu. Práce na druhé lince byly dokončeny v dubnu 2010. V rámci komplexních zkoušek bylo nutné ověřit souběh obou linek, který proběhl bez komplikací. Investice do rekonstrukce byla v celkové výší 105,9 mil. Kč. Úpravna vody Želivka zažádala ministerstvo zemědělství České republiky o přidělení dotace. Na základě kladně vyřízené žádosti byla přidělena dotace v celkové výši 27,7 mil. Kč.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS