Předpokládaný plán investic do roku 2025

Vizualizace definuje pro horizont pěti let věcné potřeby na rekonstrukce a obnovu vodovodní a kanalizační sítě HMP. Plán je zpracováván na základě stavebního a provozního stavu stávajících vodohospodářských sítí a v jejich vzájemné koordinace. Investice jsou také koordinovány s ostatními správci sítí, dopravní infrastrukturou a doplňovány na základě zpracovaných koncepčních dokumentů (generelů zásobování vodou, generelů odvodnění, studií apod.).

 Aplikace GIS plán investic

Všechny uvedené údaje v mapové aplikaci mají pouze informativní charakter.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08.00 – 16.00 hodin
pátek: 08.00 – 14.00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
Do odvolání zrušeny
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS