Certifikace

Pražská vodohospodářská společnost a.s. získala na začátku prosince 2004 tři důležité certifikáty integrovaného systému řízení. Renomovaná agentura Lloyd's Register EMEA potvrdila, že PVS splňuje požadavky systému řízení dle normy ISO 9001, systému řízení vztahu k životnímu prostředí dle normy ISO 14001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle specifikace OHSAS 18001. Skončil tak asi rok a půl dlouhý proces doplňování a úprav vnitřních postupů a směrnic společnosti, jejich harmonizace a následného testování v samotném provozu.

Vzhledem k tomu, že certifikáty mají platnost tří let, proběhl v listopadu 2007 recertifikační audit společnosti Lloyd´s Register EMEA, výsledkem kterého bylo vystavení nových certifikátů podle norem, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999.

V listopadu 2008 byl v rámci kontrolního auditu uskutečněn přechod na novou normu OHSAS 18001:2007 a současně s tím PVS a.s. získala nový certifikát s akreditací UKAS pro ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 jako náhradu za neakreditovaný certifikát OHSAS 18001:1999.

O rok později, tj. v listopadu 2009, bylo v rámci kontrolního auditu certifikačním orgánem navrženo vystavení nového certifikátu podle revidované normy ISO 90001:2008 společně s ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Tento certifikát měl platnost do 2. prosince 2010.

Na konci listopadu 2010 proběhl druhý recertifikační audit, na základě kterého PVS získala certifikát ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 s platností do 2.prosince 2013.

V říjnu 2013 proběhl třetí recertifikační audit a PVS opět získala výše uvedené certifikáty systému managementu.

Na podzim roku 2016 získala PVS v rámci recertifikačního auditu certifikát na nové normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a opět na normu OHSAS 18001:2007.

Na konci října 2019 obhájila opět PVS v rámci re-certifikačního auditu výše uvedené normy.

V listopadu 2020 bylo v rámci 2. dozorového auditu-migrace auditorem doporučeno vystavení certifikace pro ISO 45001:2018.

V březnu 2021 PVS úspěšně absolvovala certifikační audit dle ISO normy 37001 (protikorupční systém řízení). Platnost certifikátů je do 8. 4. 2024.

Platnost současných certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 je do 2.12.2025.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS