Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021 – 2030

Dvě nejvýznamnější oborová sdružení, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací a Svaz vodního hospodářství ČR, vytvořila a ve svých orgánech schválila dokument s názvem „Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021 – 2030“.

Je to historicky poprvé, kdy se vodohospodářští odborníci shodli na definování potřeb vodohospodářského sektoru s výhledem na nadcházející dekádu. Vodohospodáři se s tímto dokumentem obrací na představitele centrálního orgánu státní správy ve vodním hospodářství s žádostí o reflektování v Pozičním dokumentu definovaných požadavků a jejich zahrnutí do strategických dokumentů hlavního regulátora vodohospodářského oboru (Ministerstva zemědělství ČR).

Společnost PVS se ztotožňuje s výzvami a požadavky uvedenými v tomto Pozičním dokumentu. Strategie PVS plně zohledňuje uvedené priority. PVS ze své pozice správce zastupujícího největšího vlastníka VH majetku, bude plně podporovat veškerá jednání s oborovým regulátorem tak, aby se uvedené priority promítly do strategických dokumentů na centrální úrovni.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS