“Plečnikova výusť“ má v podhradí nového souseda

Voda ve Vltavě bude zase o něco čistější. Pražská vodohospodářská společnost (PVS) dokončila v těchto dnech v Chotkově ulici unikátní obnovu vodohospodářské stavby, která je napojena ve střední části Chotkovy ulice na původní tzv. „Plečnikovu výusť“. Z té je potok Brusnice protékající Jelením a Hradním příkopem přiváděn do Vltavy.
 
Při jízdě tramvají serpentinami Chotkovy ulice asi lidé ani nezaznamenají, že míjejí jednu architektonickou zajímavost, která je ukryta pod kolejemi. Pod nimi V místě, kde tramvaj opisuje půlkruh a nabízí výhled zamřížovanou bránou do impozantního Hradního příkopu, se nyní nachází zcela nová odlehčovací komora, která je součástí jednotné stokové sítě. V tomto místě se totiž kanalizace pod zemí kříží s výustí potoka Brusnice. PVS tímto projektem zajistila, že například při velkých deštích bude odtékat do Vltavy výrazně čistější voda než doposud. Nové dílo je napojeno na výusť, jejíž portál pochází z dílny Josipa Plečnika. Projekt odlehčovací komory v Chotkově ulici byl specifický nejen nutností najít nové unikátní řešení, ale i náročností prostoru, který je důležitou komunikační tepnou v okolí Pražského hradu“, říká generální ředitel PVS Petr Žejdlík.


Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS