PVS a.s. získala cenu „Vodohospodářská stavba roku“

Pražská vodohospodářská společnost a.s. dnes večer převzala ocenění „Vodohospodářská stavba roku 2011“ za rekonstrukci Čerpací stanice Malvazinky, která spolu s vodojemem zásobuje pitnou vodou oblast Smíchova. Rekonstrukce v hodnotě více než 36 milionů korun byla realizována v roce 2010 a 2011.

Ocenění vodohospodářská stavba roku 2011 v kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod získala rekonstrukce Čerpací stanice Malvazinky vzhledem k využití nových technologií a postupů vedoucích k ochraně životního prostředí, zejména pak k úspoře energie a zvýšení funkčnosti a spolehlivosti, nově i plně bezobslužného provozu. Cenu tradičně uděluje Svaz vodního hospodářství a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Letos cenu převzal v rámci mezinárodní konference VODA FÓRUM 2012 generální ředitel PVS Petr Žejdlík.

„Čerpací stanice Malvazinky, která je v provozu i v nočních hodinách, se nachází v husté zástavbě, proto bylo nutné přijmout opatření zlepšující hlukovou situaci. Do vzduchotechniky strojoven byly umístěny tlumiče hluku a stěny směřující do zástavby byly zrekonstruovány tak, aby měly co největší izolační schopnosti. Dle stávajících měření došlo díky investiční akci do objektu ke snížení energetické náročnosti provozu o téměř třicet procent,“ uvedl k realizovanému projektu radní Radek Lohynský, do jehož kompetencí spadá ochrana životního prostředí.

Vodárenský areál Malvazinky zahrnující čerpací stanici a vodojem byl uveden do provozu v roce 1964. Vzhledem ke stáří čerpací stanice (ČS) a velké poruchovosti bylo rozhodnuto o její rekonstrukci, která byla zahájena v roce 2010. Součástí rekonstrukce byla výměna stávající čerpací techniky, kompletních trubních rozvodů ČS včetně prostupů potrubí stěnami mimo objekt s napojením na stávající distribuční řady. Vodojem Malvazinky je součástí kaskády vodárenských zařízení, zajišťující zásobování Prahy pitnou vodou z Úpravny vody Želivka. V případě poruchy může být gravitačně zásobován z vodojemu Vidoule a to bylo nutné při obnově zohlednit a zachovat. Nedílnou součástí rekonstrukce byla i obnova elektrotechnického zařízení stanice, stávající transformátory byly nahrazeny novými. Byla provedena instalace řídicího systému pro místní i dálkový provoz. Součástí dálkového provozu je i úprava softwaru pro komunikaci s centrálním dispečinkem.

Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost a. s.; projektant společnost Hydropojekt CZ, a.s., a zhotovitel firma Skanska, a.s.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS