Čistírna v Bubenči všestranně pomáhá přírodě i samotným Pražanům

Potkávají se zde splašky prakticky z celé Prahy, aby se díky nejmodernějším tech-nologiím, ale hlavně staletým zkušenostem českého vodárenství proměnily zpátky v čistou vodu, kterou je možné s klidným svědomím vrátit zpátky vltavě. řeč je o pražské ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově v Bubenči. ta dnes prochází pečlivě plánovanou obnovou, která představuje největší českou vodohospo-dářskou investici.

Kopletní tisková zpráva zdePražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS