Žádost o převod (odsvěření) dokončené vodohospodářské stavby MČ

Kontakt:
referent správy majetku
Mgr. Říha Vojtěch, tel.: 251 170 291, RihaV@pvs.cz

Pro protokolární převod majetku MČ je ve spolupráci s SVM MHMP vypracován seznam dokladů, které jsou pro dokončení nezbytné. Po kontrole je ze strany PVS vydán souhlas k odsvěření a po schválení Zastupitelstvem HMP je vypracován třístranný předávací protokol.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08.00 – 16.00 hodin
pátek: 08.00 – 14.00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
Do odvolání zrušeny
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS