Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v souvislosti s darováním majetku

 

Kontakt:
sekretariát divize správy majetku
Ing. Jana Almerová, tel.: 251 170 316 , AlmerovaJ@pvs.cz


Pro uzavření smlouvy o věcném břemeni ve smyslu Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů se předkládá správci k odsouhlasení návrh listiny, zřizující k pozemkům dotčeným stavbou vodního díla věcné břemeno. Po kontrole předaných podkladů a odsouhlasení obsahu je stavebníkovi vydán souhlas s uzavřením smlouvy o věcném břemeni.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS