Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v souvislosti s darováním majetku

 

Kontakt:
sekretariát divize správy majetku
Mgr. Naděžda Trenklerová, tel.: 251 170 204 , trenklerovan@pvs.cz


Pro uzavření smlouvy o věcném břemeni ve smyslu Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů se předkládá správci k odsouhlasení návrh listiny, zřizující k pozemkům dotčeným stavbou vodního díla věcné břemeno. Po kontrole předaných podkladů a odsouhlasení obsahu je stavebníkovi vydán souhlas s uzavřením smlouvy o věcném břemeni.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08.00 – 16.00 hodin
pátek: 08.00 – 14.00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
Do odvolání zrušeny
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS