Číslo IANázev IAPředpokládaná hodnota zakázkyDatum zveřejnění soutěžeTyp veřejné zkázkyPočet obeslaných dodavatelůPočet obdržených nabídekVítezVysoutěžená cenaDatum podpisu smlouvy
Číslo IANázev IAPředpokládaná hodnota zakázkyDatum zveřejnění soutěžeTyp veřejné zkázkyPočet obeslaných dodavatelůPočet obdržených nabídekVítezVysoutěžená cenaDatum podpisu smlouvy
1/4/A52/00
1/4/A52/02
Rekonstrukce VDJ Korunní, P10
Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, P10
7,300,000.0029.04.2021Podlimit33ENGINEERS CZ s.r.o.7,300,000.0003.09.2021
03.09.2021
1/1/N94/00Rekonstrukce kanalizace DN 500 v Suchdole, P616,468,577.3527.04.2021Podlimit54S u b t e r r a a.s.15,955,266.3903.09.2021
1/4/R95/00Obnova vodovodního řadu, ul. Polední, P45,977,393.0019.04.2021ZMR33STAMET, s. r. o.5,868,202.0031.08.2021
1/4/U16/00VDJ Petřín – rekonstrukce opěrné zdi AK, P12,417,191.8301.04.2021ZMR33Česká voda-Czech Water,a.s.3,112,134.0024.08.2021
1/1/S16/00Rekonstrukce uzávěrů kmenových stok "B" a "D" před nátokem na ÚČOV, P62,138,376.0001.07.2021ZMR33D&Z spol. s r. o.2,326,256.0024.08.2021
1/1/G74/01
1/4/G73/01
Dostavba splaškové kanalizace v oblasti Labuťka, ul. Prosecká, P8
Výstavba veřejného vodovodu v oblasti Labuťka, ul. Prosecká, P8
12,996,901.7112.07.2021Podlimit33INOS Zličín, a.s.14,187,593.0023.08.2021
23.08.2021
1/2/V95/00ÚČOV - obnova rotorů odvodňovacích odstředivek CP3 a CP444,172,000.0001.07.2021Podlimit53CENTRIVIT,spol. s r.o.44,175,000.0023.08.2021
1/4/V56/00Zkapacitnění vodovodního řadu DN 400 (pod Smíchovským nádražím), P5782,000.0029.04.2021ZMR33SUNCAD, s.r.o.772,000.0019.08.2021
1/1/V80/00OK a nová retenční nádrž, ul. Třebešovská, P201,997,276.0003.05.2021ZMR33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.1,817,000.0018.08.2021
1/4/V37/00Obnova vodovodních řadů, ul. Bratří Čapků a Vlašimská, P101,198,608.0019.04.2021ZMR33DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.1,196,360.0016.08.2021
1/4/V36/00Obnova vodovodního řadu DN 125, ul. U zdravotního ústavu, P10563,621.0019.04.2021ZMR33DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.557,730.0016.08.2021
1/1/V49/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Nádražní, P51,199,000.0029.04.2021ZMR334roads s.r.o.1,180,000.0012.08.2021
1/4/V22/00Obnova vodovodních řadů, ul. Konopišťská, P101,570,000.0015.04.2021ZMR33SUNCAD, s.r.o.1,587,000.0011.08.2021
1/4/V38/00Obnova vodovodního řadu, ul. Soborská, P61,649,296.0019.04.2021ZMR33SATRA,spol.s r.o.1,639,800.0005.08.2021
1/1/T73/00Přepojení objektů BD, ul. Nad Teplárnou, P128,267,235.0027.04.2021Podlimit33KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.8,110,496.0005.08.2021
1/1/V59/00
1/4/V58/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Čínská, P6
Obnova vodovodního řadu, ul. Čínská, P6
800,000.0029.04.2021ZMR33Sweco Hydroprojekt a.s.1,143,600.0029.07.2021
29.07.2021
1/4/501/44
1/4/501/46
Rekonstrukce obvodové ochrany – VDJ Kamýk
Rekonstrukce obvodové ochrany – VDJ Petřín
1,137,200.0026.03.2021ZMR33Česká voda-Czech Water,a.s.1,334,360.0027.07.2021
27.07.2021
1/3/S87/00PČOV Uhříněves-Dubeč - provzdušňování kalových nádrží1,926,000.0029.04.2021ZMR33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným1,919,770.0027.07.2021
1/1/U72/00Rekonstrukce ČSOV č. 022, ul. Nad Topoly, P-Kolovraty717,000.0015.04.2021ZMR33ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.719,417.0023.07.2021
1/9/U03/00SZNR - ÚV Podolí - výměna kompresoru559,000.0026.03.2021ZMR32LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným596,120.0020.07.2021
1/4/V19/00Obnova vodovodních řadů, ul. U Studánky a okolí, P71,993,000.0015.04.2021ZMR33AQUA PROCON s.r.o.1,979,000.0020.07.2021
1/4/995/01Generel zásobování vodou hl. m. Prahy10,980,000.0018.05.2021Podlimit33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.9,249,000.0020.07.2021
1/4/V63/00Obnova shybky u Libeňského mostu, P7, P8840,000.0003.05.2021ZMR33KUBÝ s.r.o.834,768.0020.07.2021
1/4/V92/00Obnova vodovodních řadů, ul. U Tvrze a okolí, P102,082,000.0021.06.2021ZMR11KO-KA s.r.o.1,938,754.0019.07.2021
1/1/999/01Správa a aktualizace generelu odvodnění hl.m. Prahy10,980,000.0018.05.2021Podlimit33Sweco Hydroprojekt a.s.9,424,960.0019.07.2021
1/9/U04/00SZNR - ÚV Podolí - osazení analyzátoru ropných látek na surové vodě - ČSSV556,000.0003.05.2021ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.688,522.0014.07.2021
1/5/T54/00ÚV Podolí – analyzátory chloru pro upravenou vodu1,077,000.0029.03.2021ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.1,570,924.0014.07.2021
1/5/V69/00
1/5/V71/00
1/5/V74/00
1/5/V75/00
1/5/V78/00
ÚV Podolí - obnova čerpadel prosáklé vody v ČSUV
ÚV Podolí - obnova čerpadel jihozápadní jímky v SF
ÚV Podolí - obnova čerpadla odkalení VDJ
ÚV Podolí - obnova čerpadel prosáklé vody v ČSSV
ÚV Podolí - obnova čerpadel prosáklé vody ve staré kotelně
5,534,094.0009.04.2021ZMR33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným5,729,843.0014.07.2021
14.07.2021
14.07.2021
14.07.2021
14.07.2021
1/4/V16/00Obnova přiváděcího řadu DN 700, Podolí - Karlov, P2780,000.0009.04.2021ZMR33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.1,377,000.0013.07.2021
1/1/N73/00
1/4/N72/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Ve Struhách, P6
Obnova vodovodního řadu, ul. Ve Struhách a okolí, P6
19,434,808.0007.04.2021Podlimit55STAMET, s. r. o.21,308,400.1213.07.2021
13.07.2021
1/1/N97/00Rekonstrukce kanalizace, ul. U Trojského zámku, P726,574,830.2827.04.2021Podlimit55ZEPRIS s.r.o.30,659,704.2112.07.2021
1/1/N18/00
1/4/N17/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. U Dejvického rybníčka a okolí, P6
Obnova vodovodních řadů, ul. U Dejvického rybníčka a okolí, P6
29,895,990.0001.04.2021Podlimit55Skanska a.s.28,798,952.5312.07.2021
12.07.2021
1/1/T75/01Rekonstrukce kanalizace Václavské náměstí - horní část, P1 - I. etapa985,000.0009.04.2021ZMR33Spilka Tomáš, Ing.978,700.0008.07.2021
1/4/T07/00Přeložka vodovodního řadu v propustku rybníka Paleček, P91,464,707.0029.04.2021ZMR33STAMET, s. r. o.1,840,689.0001.07.2021
1/4/G30/00Obnova vodovodních řadů, ul. V Nových Vokovicích a okolí, P617,735,319.0027.04.2021Podlimit55PRAGIS a.s.16,370,423.0030.06.2021
1/2/HMP/14Stavba č. 6963, Celková přestavba ÚČOV Praha, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja9,000,000.0030.04.2021Podlimit33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.4,670,000.0024.06.2021
1/1/G52/01Rekonstrukce sběrače CXIIb, Práče, P10 - I. etapa9,276,612.0027.04.2021Podlimit33K S F spol. s r.o.8,904,935.9523.06.2021
1/4/S64/00Obnova vodovodního řadu DN 250, ul. Budějovická, P416,981,371.0018.05.2021Podlimit55K S F spol. s r.o.16,064,617.4823.06.2021
1/5/S50/01ÚV Podolí – rekonstrukce elektrických rozvaděčů – stará filtrace a STS19,523,088.8312.04.2021Podlimit54INGOS s.r.o.21,389,057.0017.06.2021
1/1/N11/00
1/4/N10/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Škrétova, P2
Obnova vodovodního řadu, ul. Škrétova, P2
23,056,661.0607.04.2021Podlimit55PRAGIS a.s.22,756,734.0017.06.2021
17.06.2021
1/4/V17/00Obnova vodovodního řadu, ul. U Lužického semináře a Cihelná, P1717,000.0009.04.2021ZMR32INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.710,000.0010.06.2021
1/9/T81/00
1/9/T83/00
1/9/T85/00
SZNR - obnova měřící techniky na SMP A1 Stromovka včetně telemetrie
SZNR - obnova měřící techniky na SMP C1 Ergon včetně telemetrie
SZNR - obnova měřící techniky na SMP K1 Ant. Čermáka včetně telemetrie
2,558,700.0006.04.2021ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.2,674,253.0008.06.2021
08.06.2021
08.06.2021
1/9/U58/00
1/9/U59/00
SZNR - obnova měřící techniky SMP E2 ZOO včetně telemetrie
SZNR - obnova měřící techniky na SMP F1 Nad Kazankou včetně telemetrie
1,402,200.0006.04.2021ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.1,578,284.0008.06.2021
08.06.2021
1/4/501/00Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP2,000,000.0026.04.2021ZMR33CENTR GROUP, a.s.1,135.0026.05.2021
1/7/U37/00ÚV Káraný – výstavba zabezpečené serverovny vč. zabezpečené komunikační sítě21,406,087.0026.03.2021Podlimit55TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.20,242,645.0011.05.2021
1/1/V81/00
1/4/V82/00
Rekonstrukce kanalizace, Bubenské nábřeží, P7
Obnova vodovodního řadu, Bubenské nábřeží, P7
5,377,234.0012.04.2021Podlimit33DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.5,345,840.0011.05.2021
11.05.2021
1/4/F87/00
1/4/F87/01
Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10
Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10 - vodárenská věž
6,100,000.0013.04.2021Podlimit33CMC architects, a.s.6,100,000.0006.05.2021
06.05.2021
1/1/M55/00
1/4/M56/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Jaromírova, P2
Obnova vodovodního řadu, ul. Jaromírova, P4
110,736,068.9827.10.2020Podlimit76Čermák a Hrachovec a.s.107,961,525.7129.04.2021
29.04.2021
1/4/K13/Z0Dostavba komory, VDJ Mazanka, P8 - zabezpečení9,504,356.3104.02.2021Podlimit33TELMO a.s.8,964,917.0026.04.2021
1/4/K84/00
1/4/K84/01
Obnova vodovodních řadů v ul. Na Petynce a okolí, P6
Obnova vodovodních řadů v ul. Na Petynce a okolí, P6 - ul. Střešovická
44,054,772.0005.02.2021Podlimit55KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.46,288,868.0022.04.2021
22.04.2021
1/1/N09/00
1/4/N08/00
Rekonstrukce kanalizace Lublaňská, P2
Obnova vodovodního řadu, ul. Lublaňská, P2
24,572,911.5816.12.2020Podlimit55ČKV Praha s.r.o.23,975,328.3022.04.2021
22.04.2021
1/4/M39/00Obnova vodovodního řadu, ul. Arabská, P616,183,274.0016.12.2020Podlimit55KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.16,419,582.0021.04.2021
1/4/R56/00Obnova šoupátkového objektu Tatra Smíchov, ul. Strakonická, P513,818,739.0004.02.2021Podlimit33KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.13,751,426.0021.04.2021
1/4/U36/00Obnova armaturní komory VDJ Suchdol, P61,675,000.0024.09.2020ZMR32D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.1,707,000.0019.04.2021
1/4/R92/00VDJ Modřany Jih I - obnova technologie16,163,621.0004.02.2021Podlimit55Evos Praha s.r.o.18,995,941.0019.04.2021
1/1/T77/00
1/4/T76/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Římská, P2
Obnova vodovodních řadů, ul. Římská a okolí, P2
1,822,000.0024.09.2020ZMR33D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.1,787,000.0019.04.2021
19.04.2021
1/4/T30/00Rekonstrukce provozní budovy v areálu ČS Hrdlořezy, ul. Koněvova, P346,248,341.0016.12.2020Podlimit55VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.53,649,867.9507.04.2021
1/1/C83/00Rekonstrukce ČSOV Kamýcká (084), P63,943,816.0003.11.2020Podlimit33D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.3,877,000.0007.04.2021
1/4/U35/00Obnova trubních rozvodů ČS Lhotka, P41,157,000.0024.09.2020ZMR33Sweco Hydroprojekt a.s.1,149,520.0006.04.2021
1/4/N04/00Zateplení budovy čerpací stanice Mazanka, P87,647,191.0016.12.2020Podlimit33POHL cz, a.s.8,693,999.0029.03.2021
1/4/M14/00Obnova vodovodního řadu, ul. Mrkvičkova, P66,849,627.0027.10.2020Podlimit33Metrostav a.s.6,832,637.0023.03.2021
1/1/U71/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Švehlova (OK 81K), P101,224,000.0024.09.2020ZMR33AQUA Procon s.r.o.1,193,000.0023.03.2021
1/1/J74/00
1/4/J75/00
Zkapacitnění kanalizace, ul. Paprsková, P4
Obnova vodovodních řadů, ul. Paprsková a okolí, P4
91,517,521.1214.09.2020Podlimit77Čermák a Hrachovec a.s.93,895,263.0022.03.2021
22.03.2021
1/1/U69/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Dalimilova, P31,224,000.0024.09.2020ZMR33KUBÝ s.r.o.1,217,140.2022.03.2021
1/1/U70/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Lomnická a Bezdrevská, P14971,000.0024.09.2020ZMR33INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.962,000.0022.03.2021
1/4/P51/00Obnova vodovodních řadů, ul. Písková a Benáčanova, P1211,407,416.0027.10.2020Podlimit33D&Z spol. s r. o.11,179,565.0019.03.2021
1/2/S89/00ÚČOV - neutralizace zápachu - plocha dopravníků a kalového sila + biofiltr manipulačních nádrží3,931,527.0016.11.2020ZMR33INGOS s.r.o.3,529,194.0019.03.2021
1/1/R97/00
1/4/R96/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Huťská, P4
Obnova vodovodního řadu, ul. Huťská, P4
8,030,571.5027.10.2020Podlimit33ČKV Praha s.r.o.7,802,925.0017.03.2021
17.03.2021
1/2/S94/00ÚČOV - rekonstrukce přívodu vody pro chlazení čerpadel Putzmeister odstředivek CP 3 a CP 41,294,663.0007.09.2020ZMR33Evos Praha s.r.o.1,194,548.0017.03.2021
1/4/R95/01Obnova vodovodního řadu, ul. Polední, P4 - I. etapa4,830,466.0005.10.2020ZMR33STAMET, s. r. o.4,660,419.7411.03.2021
1/1/U75/00Přepojení stokové sítě v Komořanech, P12779,000.0024.09.2020ZMR33KOMPRIN , s.r.o.748,308.0010.03.2021
1/4/J15/01Rekonstrukce ČS Chodov Roztylská 2274, Praha 11 - stavba opěrné zdi2,066,097.0015.02.2021ZMR33VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.2,799,961.5410.03.2021
1/1/U68/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Jindřišská, P1533,000.0024.09.2020ZMR33Spilka Tomáš, Ing.519,400.0010.03.2021
1/4/S13/00Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Dvorem, Praha 61,694,949.0020.08.2020ZMR33KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.2,067,356.0010.03.2021
1/1/T79/00
1/4/T78/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Veletržní, P7
Obnova vodovodních řadů, ul. Veletržní a Dukelských hrdinů, P7
2,974,000.0027.10.2020Podlimit33Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.2,840,000.0001.03.2021
01.03.2021
1/4/J34/00ČS a VDJ Zelená liška, rekonstrukce AK, P43,859,000.0027.10.2020Podlimit33Sweco Hydroprojekt a.s.3,794,911.0001.03.2021
1/9/T68/00SZNR - ČS a VDJ Laurová - osazení indukčního průtokoměru3,536,387.5927.08.2020ZMR33Evos Praha s.r.o.3,245,240.0025.02.2021
1/1/U66/00Rekonstrukce Holešovické výpusti OK 3B, P72,003,000.0027.10.2020Podlimit33KO-KA s.r.o.1,993,061.0024.02.2021
1/4/J94/01Obnova vodovodních řadů, ul. Na Pankráci a okolí, P4 - I. etapa5,717,557.0027.08.2020ZMR33K S F spol. s r.o.5,501,360.3817.02.2021
1/1/N32/00
1/4/N31/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Hloubětínská, P14
Obnova vodovodního řadu, ul. Hloubětínská, P14
31,264,851.7414.09.2020Podlimit55D&Z spol. s r. o.30,878,730.0011.02.2021
11.02.2021
1/1/520/21Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - ČS a RN1,400,000.0021.09.2020ZMR11Sweco Hydroprojekt a.s.1,306,800.0003.02.2021
1/9/T71/00SZNR - ČS Lhotka - průtokoměr na výtlaku ČS1,018,647.0007.09.2020ZMR33INGOS s.r.o.949,688.0028.01.2021
1/9/T70/00SZNR - ČS Horní Počernice - rekonstrukce stavební a motorové elektroinstalace vč. rozvaděčů1,789,942.0007.09.2020ZMR33INGOS s.r.o.1,852,150.0028.01.2021
1/1/H98/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Malešovská, P213,608,587.0020.08.2020ZMR33STAMET, s. r. o.3,953,815.0026.01.2021
1/5/S53/00ÚV Podolí - obnova čerpadel ředící vody Ca linky 1 až 6769,168.0007.09.2020ZMR33INZET, s.r.o.737,203.0026.01.2021
1/1/S81/00Rekonstrukce tlakové kanalizace, ul. Zderazská, P55,079,227.0031.08.2020ZMR33Prakan a.s.5,294,274.3826.01.2021
1/3/U10/00PČOV Březiněves - Rekonstrukce pochozích lávek nad DN2,107,140.0024.08.2020ZMR33Evos Praha s.r.o.2,020,581.0026.01.2021
1/5/S52/00ÚV Podolí - obnova čerpadel vápenné vody Mrafer Ca linky 1 až 61,402,488.0007.09.2020ZMR33KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern1,369,700.0026.01.2021
1/5/U43/00ÚV Podolí – rekonstrukce potrubí síranu v 2.suterénu budovy C2,109,803.0026.08.2020ZMR33INZET, s.r.o.2,283,449.8126.01.2021
1/2/S92/00ÚČOV – skrápění jímek fugátu užitkovou vodou5,632,285.0024.08.2020ZMR33INZET, s.r.o.4,979,487.5026.01.2021
1/9/U27/00
1/9/U28/00
SZNR - ÚČOV - rekonstrukce spirálového dopravníku - LP pozice 1A
SZNR - ÚČOV - rekonstrukce spirálového dopravníku - LP pozice 2A
3,193,270.0020.08.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.3,458,328.0026.01.2021
26.01.2021
1/2/U19/00ÚČOV - rekonstrukce potrubí PK od čerpadel k odstředivkám BSC 4,51,186,511.3521.08.2020ZMR33Evos Praha s.r.o.1,078,599.0026.01.2021
1/4/V21/00Obnova vodovodních řadů, ul. V Korytech, P102,259,897.0003.11.2020Podlimit33PUDIS a.s.2,259,700.0025.01.2021
1/4/R94/03Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, III. etapa - (Pod Židovskými hřbitovy - Počernická)4,322,000.0026.08.2020Podlimit33D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.5,227,000.0025.01.2021
1/2/R98/00ÚČOV - Rekonstrukce srážkové kanalizace v areálu KH Drasty21,522,352.0014.09.2020Podlimit55D&Z spol. s r. o.21,209,040.0014.01.2021
1/2/F50/23ÚČOV – doplnění obtoku HČS – 1. etapa21,327,758.0022.10.2020Podlimit55Energie - stavební a báňská a.s.20,894,441.2114.01.2021
1/9/T67/00SZNR - VDJ Modřany jih II - zkapacitnění měrné trati527,674.0027.08.2020ZMR33ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.696,225.3512.01.2021
1/1/G47/00Rekonstrukce ČSOV, Dolnokřeslická (046), P11478,650.0031.08.2020ZMR33VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.595,082.7112.01.2021
1/9/U33/00SZNR - ÚČOV - obnova sond a analyzátorů Hach Lange1,400,000.0020.08.2020ZMR33Česká voda-Czech Water a.s.851,983.0012.01.2021
1/4/HMP/06.07Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Andělky, P6965,868.0027.08.2020ZMR33TELMO a.s.1,205,403.0012.01.2021
1/7/U14/00ÚV Káraný – rekonstrukce oplocení – 3. etapa 7,082,003.0014.09.2020Podlimit33PRAGIS a.s.6,909,105.0011.01.2021
1/9/U25/00SZNR – ÚČOV - rekonstrukce vrtulových míchadel Flygt v NG AN5,961,082.4020.08.2020ZMR33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným5,733,280.0021.12.2020
1/9/U05/00SZNR - ÚV Podolí - trubní propoj pro dopravu vápna do vápenných sil3,276,627.0026.08.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.3,134,790.0021.12.2020
1/1/R88/00
1/4/R87/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Ke Klíčovu, P9
Obnova vodovodního řadu, ul. Ke Klíčovu, Praha 9
28,784,906.0026.08.2020Podlimit55INOS Zličín, a.s.32,665,323.0021.12.2020
21.12.2020
1/2/R98/00ÚČOV - Rekonstrukce srážkové kanalizace v areálu KH Drasty2,392,000.0017.09.2020ZMR33D&Z spol. s r. o.2,441,060.0021.12.2020
1/1/D06/00Rekonstrukce ČSOV, ul. Chřibská, P898,439,794.0026.08.2020Podlimit77Česká voda-Czech Water a.s.115,490,842.0015.12.2020
1/4/E52/04Doplnění přenosů IŘS - pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I. část - měřící tratě - pásmo 125, P88,446,472.0014.09.2020Podlimit33ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.8,217,475.3015.12.2020
1/2/G65/00ÚČOV - rekonstrukce stávající vodní linky2,000,000.0005.11.2020ZMR33Garnets Consulting a.s.1,596,000.0014.12.2020
1/1/F49/01Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, P8 - zvýšení chemické odolnosti konstrukce a protikorozní ochrana2,388,047.0005.10.2020ZMR33Čermák a Hrachovec a.s.2,185,707.1110.12.2020
1/4/P08/02ČS a VDJ Kopanina – sanace AK č. 6 - armaturní komora32,981,076.0026.08.2020Podlimit55Česká voda-Czech Water a.s.32,150,887.0010.12.2020
1/4/J30/00ČS a VDJ Velká Chuchle - rekonstrukce hydroizolace AK, P57,534,036.6014.09.2020Podlimit33K S F spol. s r.o.7,395,564.7925.11.2020
1/4/501/18
1/4/501/19
1/4/501/20
1/4/501/23
1/4/501/24
1/4/501/26
1/4/501/30
1/4/501/32
1/7/501/29
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - ČS Uhříněves, P10
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - ÚV Podolí, P4
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Bruska, P6
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Ládví I., P8
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Ládví II., P8
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Flora, P3
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Andělky, P6
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Klíčov, P9
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - ÚV Káraný
4,158,125.0026.08.2020Podlimit33ProtelPro, spol. s r.o.3,670,000.0024.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
1/1/S02/00Tlaková kanalizace, ul. Cigánkova a okolí pro ČS Chodov, P117,514,270.0026.08.2020Podlimit33K S F spol. s r.o.7,442,193.2423.11.2020
1/1/A66/02Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, ul. Kamýcká, P660,978,580.0026.08.2020Podlimit77S u b t e r r a a.s.61,499,121.3523.11.2020
1/9/U57/00SZNR - obnova měřící techniky na SMP B1 Výstaviště včetně telemetrie837,970.0026.08.2020ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.797,692.0019.11.2020
1/4/T31/00Obnova vodovodního řadu, Letenské sady, P71,057,000.0029.06.2020ZMR33PUDIS a.s.1,056,700.0019.11.2020
1/9/T84/00SZNR - obnova měřící techniky na SMP D1 Papírenská včetně telemetrie672,300.0026.08.2020ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.658,023.0019.11.2020
1/4/T38/00Obnova vodovodního řadu, ul. Na Louži, P101,060,000.0029.06.2020ZMR33PUDIS a.s.1,038,700.0019.11.2020
1/4/M12/00Přeložka vodovodního řadu DN 1200, ul. Plzeňská, P5 a 659,294,837.8527.07.2020Podlimit77Čermák a Hrachovec a.s.59,671,200.0018.11.2020
1/2/U17/00ÚČOV - rekonstrukce trubních rozvodů aerace AN2,342,190.3220.08.2020ZMR33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným2,167,872.0012.11.2020
1/2/U18/00ÚČOV - rekonstrukce potrubí VK od čerpadel k odstředivkám CP 3,41,480,729.6521.08.2020ZMR33Evos Praha s.r.o.1,385,299.0012.11.2020
1/4/HMP/06.12Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Kopanina, P51,493,502.0004.06.2020ZMR33RESTYL s.r.o.1,680,641.4512.11.2020
1/1/V08/00Dostavba splaškové kanalizace, Štěpnice, P61,739,825.0017.08.2020ZMR33Prakan a.s.1,994,001.0011.11.2020
1/1/HMP/11Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2180,300,000.0014.02.2020Nadlinit22Čermák a Hrachovec a.s.198,875,420.0020.10.2020
1/1/E35/00
1/1/R74/00
Zkapacitnění ČSOV (070), ul. Roztocká, P6
ČSOV Roztocká (č. 070) zkapacitnění výtlaku, P6
91,777,044.0027.07.2020Podlimit77ZEPRIS s.r.o.90,887,929.1508.10.2020
08.10.2020
1/4/R94/05Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, V. etapa - osazení klapky DN 800831,093.0017.08.2020ZMR33PRAGIS a.s.810,878.0006.10.2020
1/1/K11/00
1/4/M13/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Bulovka, P8
Obnova vodovodních řadů, ul. Bulovka, P8
81,003,439.8427.07.2020ZMR77D&Z spol. s r. o.79,763,680.0006.10.2020
06.10.2020
1/1/999/00Generel odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze8,000,000.0031.07.2020Podlimit33Sweco Hydroprojekt a.s.6,960,440.0006.10.2020
1/4/HMP/06.11Náhradní zdroje elektrické energie - Retranslační stanice Děvín, P51,660,705.0004.06.2020ZMR33TELMO a.s.1,834,571.0005.10.2020
1/4/HMP/06.08Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Vyhlídky, P61,264,777.0021.05.2020ZMR33TELMO a.s.2,674,906.0005.10.2020
1/1/520/21Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - ČS a RN6,000,000.0027.07.2020Podlimit32Pontevia Corp. a.s.4,998,000.0030.09.2020
1/4/U73/00Obnova vodovodního řadu, ul. Kartounářů, P172,306,649.0020.08.2020ZMR33Prakan a.s.2,179,949.0023.09.2020
1/5/689/01ÚV Podolí – sanace části suterénu čerpací stanice, P43,125,646.4016.07.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.3,769,019.0023.09.2020
1/4/N42/00Rekonstrukce shybky 2x DN 1000, Podolské nábřeží, P432,481,858.5227.07.2020Podlimit54Metrostav a.s.33,928,626.0022.09.2020
1/4/995/00Generel zásobování vodou7,000,000.0004.06.2020Podlimit33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.6,398,500.0022.09.2020
1/1/T49/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Markétská, P61,535,000.0029.06.2020ZMR334roads s.r.o.1,484,000.0021.09.2020
1/1/T42/00
1/4/T43/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Čistovická, P17
Obnova vodovodního řadu, ul. Čistovická, P17
1,274,000.0029.06.2020ZMR33DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.1,198,000.0021.09.2020
21.09.2020
1/4/T61/00Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Královkou, Jílkova, P6714,000.0029.06.2020ZMR33DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.753,250.0021.09.2020
1/9/T95/00SZNR - ÚV Podolí - rekonstrukce části potrubí spodního přivaděče vyčiřené vody DN 1200 ve SF - jihozáp. roh465,295.0410.06.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.455,991.0021.09.2020
1/1/520/25Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - úpravy stoky B37,614,523.8126.08.2020Podlimit55PRAGIS a.s.36,899,099.0018.09.2020
1/4/T25/00Rekonstrukce AK Ovčín, P5 1,382,000.0029.06.2020ZMR33KUBÝ s.r.o.1,287,950.4016.09.2020
1/5/S54/00ÚV Podolí - obnova 3 ks chlorátorů v hlavní chlorovně1,711,848.0018.05.2020ZMR33ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.1,707,611.0016.09.2020
1/4/P73/00Obnova vodovodního řadu, ul. Primátorská, P83,965,550.0004.06.2020ZMR33Metrostav a.s.4,089,896.0010.09.2020
1/1/520/24Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - přepojení areálu TBG16,921,213.1004.06.2020Podlimit55Čermák a Hrachovec a.s.16,581,027.0021.08.2020
1/4/N05/00Zateplení budovy Zelená liška, Hanusova 1121/5A, P46,490,787.0004.06.2020Podlimit33JOPO CONSTRUCTIONS a.s.8,887,900.8520.08.2020
1/1/N44/01
1/1/N44/02
1/1/N44/03
1/1/N44/04
1/1/N44/05
1/1/N44/06
1/1/N44/07
1/1/N44/08
1/1/N44/09
1/1/N44/10
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Nedvězí (65 kVA+27 kVA)
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Horní Počernice - Čertousy (165 kVA+140 kVA), P9
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Koloděje (90 kVA+66 kVA), P9
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Kralovice (65 kVA+34 kVA), P22
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Uhříněves - Dubeč (198 kVA+165 kVA)
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Kolovraty (116 kVA+66 kVA)
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Újezd u Průhonic (65 kVA+34 kVA)
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Újezd nad Lesy (198 kVA+140 kVA)
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Horní Počernice - Svépravice (90 kVA+66 kVA), P9
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Klánovice (140 kVA+90 kVA), P9
5,000,000.0001.06.2020Podlimit33elcenter s.r.o.4,000,000.0019.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
19.08.2020
1/1/T39/00
1/4/T40/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Vlašimská, Na Míčánkách, P10
Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. Vlašimská, P10
1,872,000.0028.05.2020ZMR33DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.1,796,000.0019.08.2020
19.08.2020
1/4/S29/01Obnova vodovodních řadů v ul. Nad Ostrovem a okolí, P4 - I. etapa1,280,000.0028.05.2020ZMR33DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.1,194,250.0019.08.2020
1/1/N20/00
1/4/N19/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Evropská, Vostrovská, P6
Obnova vodovodních řadů, ul. Evropská, Vostrovská, P6
15,130,676.0026.05.2020Podlimit55K S F spol. s r.o.17,229,634.0018.08.2020
18.08.2020
1/4/R52/00Obnova vodovodního řadu DN1200, ul. K Hrušovu x Radiová, P1095,203,822.0028.05.2020Podlimit77PRAGIS a.s.93,871,709.0018.08.2020
1/1/G46/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Hrdlořezská, P923,430,242.1026.05.2020Podlimit55ČKV Praha s.r.o.22,860,858.0018.08.2020
1/4/P52/00Zokruhování vodovodních řadů, ul. Edisonova, Morseova, P153,194,488.0004.06.2020ZMR33STAMET, s. r. o.3,095,353.9318.08.2020
1/1/N35/01Rekonstrukce kanalizace, ul. Betlémská, P1 - I. etapa18,582,110.8928.05.2020Podlimit55D&Z spol. s r. o.18,131,531.0018.08.2020
1/1/T37/00
1/4/T36/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Krocínkou, Ke Klíčovu a Pod Pekárnami, P9
Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Pekárnami, P9
1,547,000.0028.05.2020ZMR33AQUA PROCON s.r.o.1,475,800.0017.08.2020
17.08.2020
1/1/T22/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Loučná, P131,132,000.0018.05.2020ZMR33KO-KA s.r.o.1,027,050.0017.08.2020
1/2/S38/00ÚČOV - úprava řízení rozdělení nátoku do MN4 a čerpání z MN41,793,407.0018.05.2020ZMR33INGOS s.r.o.1,718,440.0017.08.2020
1/4/J26/Z0Sanace komor VDJ Hrdlořezy, P3 – PZTS a CCTV21,818,852.1115.07.2020Podlimit32SMP CZ, a.s.20,899,987.3117.08.2020
1/4/M20/00Obnova vodovodního řadu, ul. Bořivojova, Vlkova a okolí, P31,048,000.0028.05.2020ZMR33Spilka Tomáš, Ing.979,500.0017.08.2020
1/4/HMP/06.09Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Ládví II, P8701,315.0021.05.2020ZMR33Gating Services, a.s.764,895.0014.08.2020
1/4/HMP/06.10Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Ládví III, P8703,157.0021.05.2020ZMR33TELMO a.s.783,057.6414.08.2020
1/4/HMP/06.06Náhradní zdroje elektrické energie - ČS Kyjský uzel, P141,815,046.0018.05.2020ZMR33Gating Services, a.s.2,607,742.0014.08.2020
1/9/T94/00SZNR - ÚV Podolí - rekonstrukce 2 částí potrubí spodních přivaděčů vyfiltrované vody DN 1200 - budova B4,652,470.9611.05.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.4,589,843.0014.08.2020
1/1/N61/00
1/4/N60/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Slavníkova, P6
Obnova vodovodního řadu, ul. Slavníkova, P6
6,131,355.0026.05.2020Podlimit33MANABAU s.r.o.6,482,965.0010.08.2020
10.08.2020
1/9/U02/00SZNR - ÚV Podolí - výměna potrubí DN 600, přízemí stará filtrace1,224,916.0012.05.2020ZMR33INZET, s.r.o.1,198,917.0027.07.2020
1/1/T73/00Přepojení objektů BD, ul. Nad Teplárnou, P12941,000.0028.05.2020ZMR33DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.934,000.0022.07.2020
1/9/P99/00SZNR - rekonstrukce ČSOV Přátelství (č.048), Uhříněves - P225,082,764.0022.05.2020ZMR33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným4,951,446.0022.07.2020
1/2/U20/00
1/2/U21/00
ÚČOV - rekonstrukce zaslepovací hrany a zídky DN 5-8
ÚČOV - rekonstrukce středových odtokových žlabů DN 1-8
29,747,262.0013.05.2020Podlimit55Česká voda - Czech Water, a.s.28,995,371.0020.07.2020
20.07.2020
1/1/F85/00
1/1/F93/00
1/1/F94/00
Rekonstrukce splaškové kanalizace, ul. V lipách, P9 - Koloděje
Rekonstrukce splaškové kanalizace v Kolodějích, P9
Rekonstrukce dešťové kanalizace v Kolodějích, P9
103,626,600.0019.05.2020Podlimit77Metrostav a.s.103,476,502.0020.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
1/4/N67/00Obnova vodovodního řadu, ul. Koněvova, P350,593,936.1420.05.2020Podlimit77D&Z spol. s r. o.50,152,060.0020.07.2020
1/1/HMP/10
1/1/HMP/12
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 a 06, I. fáze
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 a 06, II. fáze
1,999,000.0025.05.2020ZMR11Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.1,790,218.0017.07.2020
17.07.2020
1/2/S48/00ÚČOV - měření koncentrace veškerých látek zahuštěného kalu čerpaného do NMJ ze SVL770,000.0018.05.2020ZMR33INGOS s.r.o.807,411.0014.07.2020
1/1/T50/00Rekonstrukce kanalizace Trojský sběrač, P82,611,000.0030.04.2020Podlimit22KO-KA s.r.o.2,592,580.0010.07.2020
1/4/M40/00Obnova vodovodního řadu, ul. Podbělohorská, P514,430,445.0023.04.2020Podlimit55S u b t e r r a a.s.13,852,800.0210.07.2020
1/5/S84/00ÚV Podolí – 3 ks měřidel ke stanovení obsahu organického uhlíku (TOC)5,571,077.0018.05.2020ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.5,191,068.0010.07.2020
1/1/T35/00
1/4/T32/00
1/4/T33/00
1/4/T34/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Korunní, P2 a 3
Obnova vodovodních řadů, Korunní (úsek U vodárny – Hradecká) a Šrobárova, P3 a 10
Obnova vodovodního řadu DN 700 (113), ul. Korunní (úsek Jičínská - Chorvatská), P10
Obnova vodovodního řadu DN 700 (12), ul. Korunní (úsek Řipská - Čáslavská), P10
8,486,000.0030.04.2020Podlimit33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.8,397,000.0009.07.2020
09.07.2020
09.07.2020
09.07.2020
1/4/T64/00Obnova vodovodních řadů, ul. Skalecká a Františka Křížka, P71,194,000.0025.05.2020ZMR33AQUA PROCON s.r.o.997,000.0009.07.2020
1/4/T52/00Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. Kolbenova, P93,333,000.0030.04.2020Podlimit33AQUA PROCON s.r.o.3,282,000.0009.07.2020
1/9/U24/00SZNR - ÚČOV - rekonstrukce 2 ks teleskopických dopravníků v česlovně2,152,942.4004.05.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.2,103,808.0007.07.2020
1/9/K18/29
1/9/K18/30
1/9/K18/31
1/9/K18/32
1/9/K18/34
SZNR - rekonstrukce čerpadel ČSOV a PČOV - ČSOV Štvanice (005)
SZNR - rekonstrukce čerpadel ČSOV a PČOV - ČSOV Okenská (011)
SZNR - rekonstrukce čerpadel ČSOV a PČOV - ČSOV Bohnická (012)
SZNR - rekonstrukce čerpadel ČSOV a PČOV - ČSOV Dobronická (016)
SZNR - rekonstrukce čerpadel ČSOV a PČOV - ČSOV Broumarská (028)
21,559,101.5429.04.2020Podlimit55LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným21,535,950.0007.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
07.07.2020
1/9/T96/00
1/9/T97/00
SZNR - ÚV Podolí - rekonstrukce části potrubí sběrnice vyfiltrované vody DN 1200 ve SF - západní strana
SZNR - ÚV Podolí - rekonstrukce části potrubí vyfiltrované vody DN 1200 ve SF - jihozápadní roh
3,595,982.8804.05.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.3,496,881.0007.07.2020
07.07.2020
1/1/HMP/10
1/1/HMP/12
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 a 06, I. fáze
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 a 06, II. fáze
180,000.0025.05.2020ZMR11PIK Vítek s.r.o.168,720.0007.07.2020
07.07.2020
1/9/U31/00SZNR - ÚČOV - rekonstrukce 6 ks horizontálních čerpadel Vaughan pro VN 9,10,1210,425,094.4011.05.2020Podlimit33Česká voda - Czech Water, a.s.10,088,648.0007.07.2020
1/4/N06/00Zateplení budovy Sulická 1304/46, P48,842,727.0019.05.2020Podlimit33KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.9,906,108.0007.07.2020
1/4/M36/00Obnova vodovodního řadu, ul. Na Petřinách, P617,033,641.0020.05.2020Podlimit54KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.16,658,337.0007.07.2020
1/4/T26/00ČS a VDJ Ládví I, sanace komor 1 a 2 a AK starého vodojemu, P82,356,000.0030.04.2020Podlimit33Sweco Hydroprojekt a.s.2,152,601.0029.06.2020
1/9/U32/00SZNR - ÚČOV - rekonstrukce horizontálního čerpadla Vaughan - nová MJ849,285.9206.05.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.829,617.0029.06.2020
1/4/F80/00Obnova vodovodních řadů. ul. Pod Zemankou a okolí, P431,898,076.0023.04.2020Podlimit55Čermák a Hrachovec a.s.33,291,660.0029.06.2020
1/9/U30/00SZNR - ÚČOV - rekonstrukce 9 ks vertikálních čerpadel Vaughan - VN7,587,420.6823.04.2020Podlimit33Česká voda - Czech Water, a.s.7,435,279.0029.06.2020
1/9/U29/00SZNR - ÚČOV - rekonstrukce 6 ks horizontálních čerpadel Vaughan - VN4,558,735.9206.05.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.4,291,882.0029.06.2020
1/9/U22/00SZNR - ÚČOV - rekonstrukce česlí Hydropress9,520,565.1223.04.2020Podlimit33Česká voda - Czech Water, a.s.9,495,252.0029.06.2020
1/9/U23/00SZNR - ÚČOV - rekonstrukce 5 ks areátorů OKI v RN9,928,074.0023.04.2020Podlimit33Česká voda - Czech Water, a.s.10,425,011.0029.06.2020
1/9/P92/00SZNR - ČSOV V Rohu (č.017) - rekonstrukce technologie vč. rozvaděče2,796,977.0003.02.2020ZMR33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným3,493,336.0022.06.2020
1/4/T24/01Obnova vodovodních řadů DN 1100 Kyjský uzel - Káraný, I. etapa - shybka, včetně ukotvení na pravém břehu Labe5,946,000.0023.04.2020Podlimit33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.5,877,000.0022.06.2020
1/4/T57/00
1/4/T58/00
Obnova přiváděcího řadu DN 450 Bruska - Andělky, P6
Obnova přiváděcího řadu DN 550 Bruska - Andělky, P6
2,106,000.0023.04.2020Podlimit33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.2,078,000.0022.06.2020
22.06.2020
1/4/P08/01ČS a VDJ Kopanina – sanace AK č. 688,036,595.4514.02.2020Podlimit77JOPO CONSTRUCTIONS a.s.92,896,731.0622.06.2020
1/1/520/21Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - ČS a RN440,000,000.0011.11.2020Nadlinit33SMP CZ, a.s.428,369,764.0318.06.2020
1/9/U26/00SZNR - ÚČOV - rekonstrukce 2 ks míchadel KSB v RN632,125.7604.05.2020ZMR33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným621,846.0017.06.2020
1/3/F52/00PČOV Královice - rozšíření1,950,000.0030.01.2020ZMR33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.1,947,000.0015.06.2020
1/4/T62/00Obnova vodovodních řadů, ul. Ke Kablu, U Kabelovny, P102,105,000.0023.04.2020Podlimit33Spilka Tomáš, Ing.2,096,500.0011.06.2020
1/2/P65/00ÚČOV - rekonstrukce rozdělovacího objektu SN 1-43,714,439.0030.01.2020ZMR33INZET, s.r.o.4,999,954.0010.06.2020
1/5/P04/00ÚV Podolí – rekonstrukce rozvodů ovládacího vzduchu k armaturám u filtrů65,935,874.0020.12.2019Podlimit77KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern64,498,900.0008.06.2020
1/5/S86/00ÚV Podolí – rekonstrukce laboratoří3,491,930.0027.02.2020ZMR32Česká voda - Czech Water, a.s.4,252,833.0003.06.2020
1/4/D50/00Přeložka vodovodního řadu Vypich-Veleslavín, P650,264,704.0005.12.2019Podlimit77PRAGIS a.s.48,820,078.0003.06.2020
1/5/S49/00ÚV Podolí – obměna 11 ks pH metrů7,157,721.0014.02.2020Podlimit33Evos Praha s.r.o.6,988,235.0020.05.2020
1/4/HMP/06.01Náhradní zdroje elektrické energie - ČS Radotín II, P518,222,431.0015.10.2019Podlimit33ESRAM s.r.o.23,094,114.0018.05.2020
1/5/689/00ÚV Podolí - rekonstrukce ČSUV, P499,126,182.0017.02.2020Podlimit66Česká voda - Czech Water, a.s.97,241,741.0013.05.2020
1/4/A52/02Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, P1010,500,000.0014.02.2020Podlimit33CMC architects, a.s.10,872,300.0007.05.2020
1/1/S21/00Rekonstrukce kanalizace, ul. Trojská, Praha 86,565,000.0026.02.2020Podlimit33KO-KA s.r.o.6,529,132.0029.04.2020
1/1/T75/00
1/4/T74/00
Rekonstrukce kanalizace, Václavské náměstí - horní část, P1
Obnova vodovodních řadů, Václavské náměstí - horní část, P1
2,590,000.0026.02.2020Podlimit33Spilka Tomáš, Ing.2,490,200.0029.04.2020
29.04.2020
1/2/F50/23
1/2/F50/24
ÚČOV – doplnění obtoku HČS – 1. etapa
ÚČOV – doplnění obtoku HČS – 2. etapa
2,400,000.0010.03.2020Podlimit33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.2,400,000.0029.04.2020
29.04.2020
1/4/A52/00
1/4/F87/00
1/4/F87/01
Rekonstrukce VDJ Korunní, P10
Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10
Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10 - vodárenská věž
5,300,000.0014.02.2020Podlimit33Sweco Hydroprojekt a.s.5,248,410.0029.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
1/2/S91/00ÚČOV – rekonstrukce laboratoře UCAB314848,054.3203.02.2020ZMR33Česká voda - Czech Water, a.s.831,085.0028.04.2020
1/4/501/00Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP2,000,000.0027.02.2020ZMR32F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.1,780,000.0028.04.2020
1/1/F51/00Evakuační stanice - Hrnčíře, P1127,839,456.6118.10.2019Podlimit44Česká voda - Czech Water, a.s.26,850,826.0022.04.2020
1/5/R99/00ÚV Podolí - doplnění technologie UV20,864,583.0009.12.2019Podlimit55Česká voda - Czech Water, a.s.23,969,699.0022.04.2020
1/4/J28/Z0Sanace AK II VDJ Kozinec, P15 - zabezpečení14,734,125.3602.12.2019Podlimit33TELMO a.s.13,937,810.0020.04.2020
1/5/S51/00ÚV Podolí - obměna zákaloměrů pro pitnou a odpadní vodu7,314,221.0019.11.2019Podlimit33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným7,315,401.0020.04.2020
1/1/HMP/12Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 a 06, II. fáze91,349,797.1322.11.2019Podlimit77Čermák a Hrachovec a.s.93,695,843.0017.04.2020
1/5/S78/00ÚV Podolí – měření hladiny kalu v Passawantech a kalových komorách4,478,291.0004.11.2019ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.4,250,833.0016.04.2020
1/4/501/00Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP2,000,000.0024.02.2020ZMR33CENTR GROUP, a.s.1,135.0015.04.2020
1/5/S50/01ÚV Podolí – rekonstrukce elektrických rozvaděčů – stará filtrace a STS660,000.0030.01.2020ZMR33Sweco Hydroprojekt a.s.1,811,700.0002.04.2020
1/2/G65/00ÚČOV - rekonstrukce stávající vodní linky2,000,000.0006.02.2020ZMR33AQUA PROCON s.r.o.1,892,000.0001.04.2020
1/1/K21/00
1/4/G38/00
1/4/H75/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Rumunská, P2
Obnova vodovodních řadů GR Flora, P2
Obnova vodovodních řadů, ul. Rumunská, P2
127,822,041.0027.11.2019Podlimit77PRAGIS a.s.122,006,393.0004.03.2020
04.03.2020
04.03.2020
1/9/M95/00
1/9/M96/00
SZNR – havarijní monitoring kvality vody na kmenové stoce B
SZNR – havarijní monitoring kvality vody na kmenové stoce D
6,800,000.0022.11.2019Podlimit33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.6,948,086.0025.02.2020
25.02.2020
1/1/HMP/10Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 05 a 06, I. fáze128,412,897.4803.09.2019Podlimit77ZEPRIS s.r.o.127,205,180.4920.02.2020
1/1/M79/00
1/4/M80/00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Jilemnického, P6
Obnova vodovodního řadu, ul. Jilemnického, P6
12,904,787.0027.11.2019Podlimit33Metrostav a.s.13,242,510.0018.02.2020
18.02.2020
1/4/J35/Z0ČS a VDJ Ládví III, sanace komory č. 1 a 2, P8 - zabezpečení1,695,610.1905.12.2019ZMR33PERFECTED s.r.o.1,563,636.0004.02.2020
1/2/S39/00ÚČOV - opatření ke zrychlení odstraňování tuků z usazovacích nádrží700,000.0022.08.2019ZMR11KUNST, spol. s r.o.730,800.0030.01.2020
1/2/F50/21
1/2/F50/22
ÚČOV – Hlavní čerpací stanice – projekt BIM
ÚČOV – Hrubé předčištění EF – projekt BIM
7,000,000.0011.11.2019Podlimit33Sweco Hydroprojekt a.s.6,903,500.0030.01.2020
30.01.2020
1/1/999/00Generel odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze1,980,000.0011.11.2019ZMR33AQUA PROCON s.r.o.1,847,000.0030.01.2020
1/2/P66/00ÚČOV - obnova čerpadla GEHO vyhnilého kalu na Drasty9,434,000.0005.11.2019Podlimit33LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným9,691,700.0028.01.2020
1/2/K90/00ÚČOV - obnova 8ks automatického odvíjení vzduchových filtrů dmychadel D1-D42,017,500.0017.10.2019ZMR33INGOS s.r.o.1,881,580.0023.01.2020
1/4/T13/00Obnova vodovodního řadu, ul. Plzeňská, P5642,000.0015.08.2019ZMR33INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.642,000.0023.01.2020
1/4/M63/00Obnova vodovodních řadů, ul. Zengrova, Mylnerovka, P611,604,354.0009.08.2019Podlimit33ČKV Praha s.r.o.11,254,767.0023.01.2020
1/5/S55/00ÚV Podolí - obnova měřidla hladiny (průtoku) - trubní most660,876.0004.11.2019ZMR33TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.626,232.0020.01.2020
1/4/R66/00
1/4/R94/01
Obnova vodovodního řadu DN 1100, ul. Vinohradská, P3
Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, I. etapa - (VDJ Flora - Pod Židovskými hřbitovy)
140,243,737.0005.11.2019Podlimit77PRAGIS a.s.132,546,479.0014.01.2020
14.01.2020
1/1/K20/01Rekonstrukce kanalizace, ul. Cafourkova, P8 - ražená část5,895,093.6325.11.2019ZMR33INOS Zličín, a.s.5,543,641.0014.01.2020
1/4/T03/00ČS a VDJ Strážovská, stabilizace podloží u ČS, P5830,000.0024.09.2019ZMR33SATRA,spol.s r.o.766,200.0014.01.2020
1/9/P94/00SZNR - ČS Strážovská - osazení kulového uzávěru na výtlaku čerpadla č. 542,101,991.0029.08.2019ZMR33KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern1,998,355.0009.01.2020
1/3/991/15PČOV Kolovraty - zkapacitnění500,000.0003.10.2019ZMR33D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.493,000.0006.01.2020
End of Searching -> 240 records found