Standard fyzické ochrany prvků vodohospodářského infrastrukturálního majetku hlavního města Prahy

Zpracovaný Standard fyzické ochrany prvků vodohospodářského infrastrukturálního majetku (dále jen „VHIM“) hlavního města Prahy představuje třetí část Aktualizace Koncepce ochrany VHIM hlavního města Prahy, která kontinuálně navazuje na zpracování prvních dvou částí Aktualizace, Posouzení kritičnosti prvků VHIM a Posouzení rizik kategorizovaných prvků VHIM.

Součástí tohoto Standardu jsou návrhy bezpečnostních opatření k ošetření rizik identifikovaných při posouzení rizik pro nepřijatelná a podmínečně přijatelná rizika. Standard naplňuje veškeré požadavky relevantních právních předpisů, odborných norem i nejlepších zkušeností z praxe na aplikaci fyzické ochrany nejen tzv. prvků kritické infrastruktury.

Standard je strategický dokument, který stanovuje rozsah a úroveň zabezpečení jednotlivých kategorií prvků, stanovuje jejich minimální základní bezpečnostní úroveň, kterou je nutné trvale udržovat. Přijetí Standardu nahrazuje chybějící právní předpisy k zajištění optimální úrovně fyzické ochrany. Stanovuje požadavky a parametry fyzické ochrany na základě souhrnu jednotlivých opatření, které mohou být aplikovány za běžné bezpečnostní situace k dosažení minimální úrovně ochrany.

Standard je závazný pro všechny prvky VHIM a je metodickým návodem, jak postupovat při návrhu a následné implementaci vhodné úrovně fyzické ochrany.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Moulis, bezpečnostní ředitel PVS, tel.: 251 170 312, email: moulism@pvs.czPražská vodohospodářská společnost a.s.
Bořislavka Centrum, 3. budova

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
Tel: 251 170 202
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08:00 – 16:00 hodin
pátek: 08:00 – 14:00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
středa: 8:00 - 16:00 hodin
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS