Vodohospodářský systém

Vodohospodářský systém v Praze provozují na základě podnájemního vztahu z většinové části Pražské vodovody a kanalizace a.s. a z části PVS. Údržbu a opravy včetně havarijních provádějí nejen kmenoví zaměstnanci, ale najímány jsou také dodavatelské firmy. Částečný provoz, rekonstrukci a obnovu stávajících sítí, tedy investiční činnost, zajišťuje Pražská vodohospodářská společnost a.s prostřednictvím smluvních partnerů.

Neodmyslitelnou součástí vodohospodářského systému jsou také životně důležité zdroje surové a úpravny pitné vody. Hlavní zdroje pro Prahu jsou Želivka, Káraný a Podolí. PVS nakupuje z těchto lokalit vodu od společností Želivská provozní, a.s. a Vodárna Káraný, a.s.

Čištění odpadních vod je zajišťováno na Ústřední čistírně odpadních vod v Bubenči a dalších 20 pobočních čistírnách.

JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT! V Praze je necelých 9 000 kilometrů vodohospodářských sítí včetně přípojek.  Průměrné stáří je cca 40 let. Reprodukční pořizovací hodnota spravovaného majetku je cca 100 miliard korun!Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny:
pondělí – čtvrtek: 08.00 – 16.00 hodin
pátek: 08.00 – 14.00 hodin
Úřední hodiny divize rozvoje
Do odvolání zrušeny
Žádosti o stanoviska / vyjádření ke studiím, záměrům, územním plánům, koncepčním dokumentům a projektovým dokumentacím zasílejte na:
www.vyjadrovaciportal.cz v požadovaném formátu, více informací v sekci pro zákazníky / Jak vyřídím.
PVS