english


Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Číslo sml. Předmět Uzavřeno Označení případu Smluvní partner
9-595/D5102/15 vytyčení povrchového objektu vodovodu 22.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem (část - koordinace MČ), P6 Ing. Pavel Prokeš
9-593/J0600/15 PD pro provedení stavby 22.09.2015 ÚČOV – rekonstrukce šaten, sprch a soc. zařízení budovy strojní údržbyY MO ATELIER s.r.o.
9-584/C7700/15 PD a realizace díla 22.09.2015 Rekonstrukce trafostanice VDJ Modřany jih II VOLTCOM, spol. s r.o.
9-583/28200/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně projektu DIO 22.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Ostrovského, P5 Spilka Tomáš, Ing.
9-580/C9100/15 geometrický plán pro vyznačení VB 21.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Možného a Za humny, P 6 Alena Prokešová
9-576/D5102/15 pasportizace, repasportizace, měření deformací, výškových posunů, vibrací, geotechnický a geologický dohled 21.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem (část - koordinace MČ), P6 INSET s.r.o.
9-575/D5101/15 pasportizace, repasportizace, měření deformací, výškových posunů, vibrací, geotechnický a geologický dohled 21.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Do vrchu, P6 INSET s.r.o.
9-574/E9800/15 PD pro výběr zhotovitele 21.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Korunovační, P6 Spilka Tomáš, Ing.
9-573/E8900/15 vícetisky DVZ 21.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Konzumní a okolí, P9 KOMPRIN , s.r.o.
9-571/H1300/15 geodetické vytyčení výškových a směrových bodů 21.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Nad Kolonií, P4 Alena Prokešová
15/131 objednání tichých vín, včetně dárkových krabic 21.09.2015 objednání tichých vín, včetně dárkových krabic SPIELBERG CZ, s.r.o.
0285/F5004/15 smlouva o výpůjčce 21.09.2015 Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - I. etapa SMP CZ, a.s.
0244/F2800/15 realizace díla 21.09.2015 ÚV Káraný, rekonstrukce evakuační věže Předměřice KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.
0233/G7000/15 realizace díla - dodávka 21.09.2015 SZNR - obměna čerpacího soustrojí č. 2 a 3 ČS a VDJ Horní Počernice, P14 LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným.
0153/H1700/15 PD k ÚR, SP, IČ 21.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Kundratka a okolí, P8 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
0152/H8600/15 PD k ÚR, SP, IČ 21.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Krymská, P10 Marie Janoušová
0146/H7900/15 PD k ÚR, SP, IČ 21.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Na Bendovce a okolí, P8 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
0144/H7700/15 PD k ÚR, SP, IČ 21.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Šalvějová, P4 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
0141/H7400/15 PD k ÚR, SP, IČ 21.09.2015 Optimalizace hydraulických poměrů, pásmo 237, ul. Podle Kačerova, P4 Sweco Hydroprojekt a.s.
0140/H7300/15 PD k ÚR, SP, IČ 21.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. U zdravotního ústavu, P10 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
9-572/95200/15 dočasné užívání tramvajového tělesa 18.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. U Vysočanského pivovaru a okolí, P9 Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
9-570/F3101/15 úpravy železobetonového zábradlí 18.09.2015 ÚV Podolí, zábradlí terasy AB VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
9-567/F5005/15 výkon technického dozoru při předrealizační přípravě stavby a koordinaci s výstavbou NVL pro část zakládání staveb 18.09.2015 Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa Ing. David Háša
9-578/D3800/15 základní vytyčení sítí 17.09.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Nad Propustí (143), P21 ALFA - GEO s.r.o.
9-577/92200/15 základní vytyčení sítí 17.09.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Českobrodská (140), P21 ALFA - GEO s.r.o.
9-569/D5200/15 projekt DIO 17.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Keplerova, P 1 Ing. Vít Pluhař
9-227/H0500/15 realizace díla - dodávka a montáž dávkovacích čerpadel síranu 17.09.2015 PČOV Kbely - úprava dávkování síranu + úprava ŘS INGOS s.r.o.
15/135 práškový hasící přístroj do auta 1 kg s manometrem - 9x 17.09.2015 práškový hasící přístroj do auta 1 kg s manometrem - 9x TRAIVA s.r.o.
15/133 strojové čištění koberců 17.09.2015 strojové čištění koberců REI s.r.o.
ZVB/83/10/100018/2015 Smlouva o zřízení věcného břemene pozemku parc. č. 583/267 na LV 3096, k. ú.Háje, dle GP č. 1042-20/2015, 1043-21/2015 a 1044-22/2015. 17.09.2015 Smlouva 14/2015/VB Skanska Reality a.s.
9-568/B5001/15 PD pro zadání a realizaci díla 16.09.2015 Rekonstrukce Radlické výpusti, P5 - dodatečné stavební práce KO-KA s.r.o.
15/130 pronájem sálu na školení zaměstnanců PVS - 4.11.2015 16.09.2015 pronájem sálu na školení zaměstnanců PVS - 4.11.2015 NONET s.r.o.
15/129 ozvučení sálu na setkání zaměstsnanců PVS - 3.12.2015 16.09.2015 ozvučení sálu na setkání zaměstsnanců PVS - 3.12.2015 Norbert Rybář
9-579/B5000/15 přeložka trasy HDPE 15.09.2015 Rekonstrukce Radlické výpusti, P5 SITEL, spol. s r.o.
2/045/15/GŘ Smlouva o poskytování poradenství v oblasti Public Relations 15.09.2015 Smlouva o poskytování poradenství v oblasti Public Relations EXTENDER, s.r.o.
2/041/15/GŘ Smlouva o vytvoření autorského díla 15.09.2015 Vytvoření informačního dokumentárního filmu s názvem Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově"" Mgr. Karel BEDNÁŘ
15/134 aktulizace publikace Městské standardy 15.09.2015 aktulizace publikace Městské standardy Trilabit studio s.r.o.
15/128 objednání tichých vín 15.09.2015 objednání tichých vín Good Wine Lover s.r.o.
15/123 dodávka a montáž kancelářských skříní, stolů, kontejnerů atd. 15.09.2015 dodávka a montáž kancelářských skříní, stolů, kontejnerů atd. SERVIS INTERIERU, s.r.o.
0112/B8500/15/1 Smlouva o výpůjčce - prodloužení termínu 15.09.2015 Rekonstrukce ČS Uhříněves IV a XIX, P22 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
15/127 výroba a dodání 300 ks kopií propagačního videozáznamu k zahájení Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově 14.09.2015 výroba a dodání 300 ks kopií propagačního videozáznamu k zahájení Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském Mgr. Karel BEDNÁŘ
15/126 zpracování žádosti o vydání povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem 14.09.2015 zpracování žádosti o vydání povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem Ing. Karel Kouklík
15/125 prodložení technické podpory 4846719 14.09.2015 prodložení technické podpory 4846719 Oracle Czech s.r.o.
15/122 výroba, dodání a montáž sestavy regálu - Korunní 14.09.2015 výroba, dodání a montáž sestavy regálu - Korunní KREDO-Regály s.r.o.
0243/F2700/15 realizace díla 14.09.2015 ÚV Káraný, rekonstrukce evakuační věže Vestec KSF spol.s r.o.
0236/J3700/15 PD jednostupňová 14.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Nad Octárnou, P6 KO-KA s.r.o.
0217/F4803/15 PD pro výběr zhotovitele 14.09.2015 Obnova vodovodních řadů, Karlovo náměstí a ul. U Nemocnice, P2 - III. etapa DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
0209/H4600/15 realiazace díla - dodávka 14.09.2015 SZNR - ÚČOV - rekonstrukce disperzerů pro flokulační stanice odvodňovacích odstředivek kalu INZET, s.r.o.
0189/F7700/15 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti 14.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. U nové dálnice, P11 Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
0150/H8400/15 PD k SP, IČ 14.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Vysočanská (úsek Prosecká - Litoměřická), P9 KO-KA s.r.o.
ZVB/83/10/100029/2013 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 1342/26 v k.ú.JInonice, zapsaný na LV č.1002, dle GP č.1439-002/2012 a 1440-012/2012 14.09.2015 ARAGONIT s.r.o.
9-564/J5000/15 realizace díla - výměna 2 ks měričů tepla 11.09.2015 ÚV Káraný - výměna měřičů tepla Veolia Energie ČR, a.s.
0286/H1300/15 smlouva o výpůjčce 11.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Nad Kolonií, P4 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-563/H2700/15 PD pro provádění stavby 10.09.2015 SZNR - stabilní dochlorovací stanice šachta Nedokončená, P10l KUBÝ s.r.o.
9-562/34700/15 monitoring 10.09.2015 Rekonstrukce výpusti z OK 1C, ul. Maďarská, P 6 INSET s.r.o.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS