english


Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Číslo sml. Předmět Uzavřeno Označení případu Smluvní partner
0046/F8600/15 realizace díla 22.06.2015 Sanace armaturní komory č.1 VDJ Kvestorská, P4 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-383/C9600/15 kontrola rozpočtu víceprací a méněprací 19.06.2015 Obnova vodovodního řadu Podolské nábřeží, Praha 4 Ondřej Dolenský
9-379/G9200/15 PD pro provádění stavby 19.06.2015 SZNR - rekonstrukce rozvaděče a stavební elektroinstalace VDJ Suchdol INGOS s.r.o.
15/086 zpracování návrhu novelizace Směrnice PVS č. 7/2007, přepracování návrhu Směrnice PVS pro vnitřní kontrolu a úsek vnitřní kontroly 19.06.2015 zpracování návrhu novelizace Směrnice PVS č. 7/2007, přepracování návrhu Směrnice PVS pro vnitřní kontrolu a úsek vnitřn Institut kontroly, obecně prospěšná společnost
0205/34700/15 smlouva o výpůjčce 19.06.2015 Rekonstrukce výpusti z OK 1C, ul. Maďarská, P 6 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-378/J1900/15 posílení vododovní sítě vodojemu Andělky 18.06.2015 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. U laboratoře, P6 DHI a.s.
9-377/J1900/15 analýza příčin kvalitativní havárie vodovodního řadu DN 500 v Praze - Dejvicích 18.06.2015 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. U laboratoře, P6 DHI a.s.
0202/E2200/15 smlouva o výpůjčce 18.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Bělehradská a Na Ostrůvku, P2 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0201/F4802/15 smlouva o výpůjčce 18.06.2015 Obnova vodovodních řadů, Karlovo náměstí, P2 - II. etapa Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-376/92200/15 aktualizace inženýrských sítí 17.06.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Českobrodská (140), P21 FIALA PROJEKTY s.r.o.
9-375/D3800/15 aktualizace inženýrských sítí 17.06.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Nad Propustí (143), P21 FIALA PROJEKTY s.r.o.
9-374/D5200/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně zpracování plánu 17.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Keplerova, P 1 Jan Pour
9-373/G8200/15 výkon autorského dozoru 17.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Petřinách, P6 Marie Janoušová
9-372/G8200/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně zpracování plánu 17.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Petřinách, P6 Jan Pour
9-371/F1300/15 výkon autorského dozoru 17.06.2015 Rekonstrukce Pankrácké štoly, Praha 4 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-370/A2500/15 výkon autorského dozoru 17.06.2015 ČSOV VINOŘ Štěpánovská ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-368/F4600/15 výkon autorského dozoru 17.06.2015 Rekonstrukce vstupní haly AB Flora, P3 RIPS projekt s.r.o.
15/085 48 ks originálů tonerů Xerox, různé barvy 17.06.2015 48 ks originálů tonerů Xerox, různé barvy PREMO s.r.o.
15/084 výměna venkovní kondenzační jednotky TOSHIBA 17.06.2015 výměna venkovní kondenzační jednotky TOSHIBA BATISTAV s.r.o.
0229/33204/14 realizace díla 17.06.2015 Rekonstrukce kanalizace - IV. etapa, ul. Českobrodská, P9 Čermák a Hrachovec a.s.
0073/F4200/15 realizace díla - dodávka 17.06.2015 SZNR - On-line monitoring znečištění na nátoku ÚČOV TELE DATA CONTROL, spol. s r.o.
0044/92200/15 realizace díla 17.06.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Českobrodská (140), P21 LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným.
9-367/E2000/15 výkon autorského dozoru 16.06.2015 Sanace komor VDJ Laurová, P5 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-355/D4600/15 PD pro výběr zhotovitele 16.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Chrastavská a okolí, P9 INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
9-354/D4500/15 PD pro výběr zhotovitele 16.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Chrastavská a okolí, P9 INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
2/033/15/2 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech 16.06.2015 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech Obec Kosoř
0123/G8200/15 realizace díla 16.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Petřinách, P6 Čermák a Hrachovec a.s.
0118/A2500/15 smlouva o výpůjčce 16.06.2015 ČSOV VINOŘ Štěpánovská Městská část Praha-Vinoř
0099/46400/12/2 realizace díla - dodávka - rozšíření subdodavatelů 16.06.2015 Rekonstrukce čerpací stanice surové vody, ÚV Želivka ARKO TECHNOLOGY, a.s.
0098/G5101/15 realizace díla 16.06.2015 Rekonstrukce kanalizace ul. Prokopova (Olšanské nám. - Jeseniova), P3 - I. etapa Prakan a.s.
9-361/F1200/15 PD - vícetisky DUR a DSP 15.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Farkáně IV, P5 KO-KA s.r.o.
9-360/G6400/15 aktualizace inženýrských sítí 15.06.2015 Zkapacitnění vodovodního řadu DN 80, ul. Kolbenova, P9 AQUA PROCON s.r.o.
9-359/52019/15 zpracování povodňového plánu 15.06.2015 Rekonstrukce čerpacího místa PPO SS Dvořákovo nábřeží, Praha 1 Ing. Milena Aschenbrennerová
9-358/F5013/15 oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. 15.06.2015 ÚČOV - Nová vodovodní přípojka pro ÚČOV RK" Ing. Richard Kuk "
9-357/19900/15 aktualizace DIO včetně SSZ 15.06.2015 Rekonstrukce OK 23 K, ul. Podbělohorská, P5 Pražské služby, a.s.
9-356/F4900/15 PD - vícetisky DUR a DSP 15.06.2015 Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, P8 KO-KA s.r.o.
9-349/F2800/15 PD - úprava DPS, včetně soupisu prací a oceněného soupisu 15.06.2015 ÚV Káraný, rekonstrukce evakuační věže Předměřice ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-348/F2700/15 PD - úprava DPS, včetně soupisu prací a oceněného soupisu 15.06.2015 ÚV Káraný, rekonstrukce evakuační věže Vestec ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-340/E8600/15 PD pro výběr zhotovitele 15.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Kanadská, P6 RIPS projekt s.r.o.
0423/D0300/14/2 smlouva o výpůjčce - prodloužení záboru 15.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Prokopova, P3 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-365/J1900/15 odběry a rozbory vody v průběhu rekonstrukce kontaminace potrubí pitné vody v Dejvicích 12.06.2015 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. U laboratoře, P6 Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze
9-363/G2900/15 PD pro výběr zhotovitele 12.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkářská, P6 INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
9-362/J1300/15 PD pro výběr zhotovitele 12.06.2015 ÚV Káraný, aktualizace SW VIS SIDAT spol. s r.o.
9-350/55900/15 výkon činnosti koordinátora BOZP 12.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Údolní, P4 Jan Pour
15/083 Tisk a vazba propagačních materiálů vč. dopravy 12.06.2015 Tisk a vazba propagačních materiálů vč. dopravy COPY GENERAL s.r.o
0196/95400/15 smlouva o výpůjčce 12.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Pod farou, P4 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-353/G8200/15 PD - vícetisky 11.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Petřinách, P6 Marie Janoušová
9-352/E7600/15 PD pro výběr zhotovitele 11.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Hlaváčkova, P5 ONEGAST, spol. s r.o.
9-351/E2800/15 PD pro výběr zhotovitele 11.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Hlaváčkova, P5 ONEGAST, spol. s r.o.
9-347/A5300/15 ekologická likvidace starých transformátorů 11.06.2015 Dostavba VDJ Uhříněves, P22 EKO Logistics s.r.o.
2/049/14/2/1 změna limitů množství dodávané vody 11.06.2015 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech - změna limitů množství dodá Obec Dolní Břežany
15/082 poskytnutí právních služeb (důsledek havárie pitné vody v Dejvicích) 11.06.2015 poskytnutí právních služeb (důsledek havárie pitné vody v Dejvicích) Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
15/081 montáž USB vstupu a navigace Mirrorlink, včetbě montáže do služebního vozu 11.06.2015 montáž USB vstupu a navigace Mirrorlink, včetbě montáže do služebního vozu Filip VELIKOV
9-346/F3100/15 výkon autorského dozoru 10.06.2015 ÚV Podolí, rekonstrukce střechy AB HABENA, spol. s r.o.
9-345/G2900/15 vytyčení povrchového objektu vodovodu 10.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkářská, P6 Ing. Pavel ProkešPražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS