english


Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Číslo sml. Předmět Uzavřeno Označení případu Smluvní partner
9-288/G8900/15 měření průtoku a tlaku na výtlačném potrubí ATS Vidoule 03.07.2015 SZNR - ČS Vidoule rekonstrukce ATS Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
0221/E2100/15 smlouva o výpůjčce 03.07.2015 Obnova vodovodního řadu, kolektor u Hlávkova mostu, P7 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0220/52018/15 smlouva o výpůjčce 03.07.2015 Rekonstrukce nátoku staroměstské shybky, P1 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-409/J0800/15 realizace - dodávka a instalace komunikační karty 02.07.2015 ÚV Káraný, nová komunikační karta profibus do ŘS pro měnič M2 ELCOM, a. s.
15/090 aktualizace SW KROSS Plus a databáze ÚRS 2015/II 02.07.2015 aktualizace SW KROSS Plus a databáze ÚRS 2015/II ÚRS Praha a.s.
15/025 trojdílný žebřík univerzální 02.07.2015 trojdílný žebřík univerzální Rostislav Pavlik PROFITOS
0335/F5006/14/1 Smlouva o poskytnutí právních služeb 02.07.2015 Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - III. etapa CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
0334/F5005/14/1 Smlouva o poskytnutí právních služeb 02.07.2015 Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
0183/A5300/15 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy 02.07.2015 Dostavba VDJ Uhříněves, P22 Městská část Praha 22 odbor výstavby
0017/F1522/15/1 Smlouva o poskytování právních služeb - zadávání veřejné zakázky 02.07.2015 NVL ÚČOV - externí experti pro Správce stavby pro Stavba č. 6963 CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář
9-408/E6310/15 geometrický plán pro určení VB 01.07.2015 Odstranění povodňových škod - výpust OK 1E a okolí (ZOO), P7 Jiří Bruna
9-407/19900/15 provedení měření hydraulických veličin v objektu OK 24K 01.07.2015 Rekonstrukce OK 23 K, ul. Podbělohorská, P5 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
0213/G5101/15 smlouva o výpůjčce 01.07.2015 Rekonstrukce kanalizace ul. Prokopova (Olšanské nám. - Jeseniova), P3 - I. etapa Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-406/00000/15 dotační audit pro Operační program pro Životní prostředí 2014 - 2020 30.06.2015 dotační audit pro Operační program pro Životní prostředí 2014 - 2020 Euro Managers, s.r.o.
0105/C3001/15 realizace díla 30.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Jiskrova a Pikovická, P4 - dodatečné stavební práce Metrostav a.s.
9-404/G2300/15 vytyčení povrchového objektu vodovodu 29.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Farní, P6 Ing. Pavel Prokeš
9-403/D5102/15 vytyčení povrchového objektu vodovodu 29.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem (část - koordinace MČ), P6 Ing. Pavel Prokeš
9-402/G2800/15 pasportizace , repasportizace, měření výškových posunů 29.06.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Petřinách, P6 INSET s.r.o.
0343/94101/14/1 realizace díla - vícepráce, prodloužení termínu 29.06.2015 PČOV Čertousy - zakrytí kalových jímek - II. část INZET, s.r.o.
0212/F4600/15 smlouva o výpůjčce 29.06.2015 Rekonstrukce vstupní haly AB Flora, P3 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0092/F4900/15 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 29.06.2015 Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, P8 Metrostav Development a.s.
0028/B8400/15 realizace díla 29.06.2015 ÚV Želivka, výměna napájecích kabelů 6kV do ČSSV COFELY a.s.
9-401/J1900/15 analýza rizikových úseků hlavních přivaděčů z hlediska hloubky uložení a vytvoření nástroje reportu potrubí z GIS 26.06.2015 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. U laboratoře, P6 DHI a.s.
9-400/69400/15 zajištění prodloužení rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami 26.06.2015 Rekonstrukce OK 23E a výstavba retenční nádrže, P8 Valentin Hradil
0095/G6300/15 realizace díla 26.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Prosluněná a ŠO Žvahov, P5 KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.
9-399/B5100/15 PD dodatečných úprav vzešlých ze zkušebního provozu a výkon autorského dozoru 25.06.2015 Rekonstrukce ČSOV Čakovice, P18 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-398/H2200/15 realizace - dodávka a instalace přípojného zařízení pro mobilní dochlorovací stanici 25.06.2015 SZNR - zkapacitnění měrné tratě šachty č. 117, P8 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
2/034/15/1 Smlouva o zřízení VB 25.06.2015 Služebnost inženýrské sítě - parc.č. 914/6, k.ú. Vestec u Prahy a parc.č. 82/3 Úpravna vody Želivka, a.s.
15/089 8x originální toner Xerox 7328, 19x oriinální toner Xerox 7428, různé barvy 25.06.2015 8x originální toner Xerox 7328, 19x oriinální toner Xerox 7428, různé barvy FACSON, spol. s r.o.
0152/C9600/14/1 realizace díla - vícepráce, méněpráce 25.06.2015 Obnova vodovodního řadu Podolské nábřeží, Praha 4 Čermák a Hrachovec a.s.
0115/F0500/15 smlouva o právu provést stavbu 25.06.2015 ČS a VDJ Baně - rekonstrukce odpadu z vodojemu, P5 MČ Praha Zbraslav
9-397/G5101/15 výkon činosti koordinátora BOZP, včetně vypracování plánu 24.06.2015 Rekonstrukce kanalizace ul. Prokopova (Olšanské nám. - Jeseniova), P3 - I. etapa Jan Pour
9-396/G5101/15 výkon technického dozoru 24.06.2015 Rekonstrukce kanalizace ul. Prokopova (Olšanské nám. - Jeseniova), P3 - I. etapa Ing.arch. Iveta Kohelová
9-390/B8400/15 PD - vícetisky 3 paré DPS 24.06.2015 ÚV Želivka, výměna napájecích kabelů 6kV do ČSSV AZ elektroprojekce, s.r.o.
0078/H2200/15 realizace díla 24.06.2015 SZNR - zkapacitnění měrné tratě šachty č. 117, P8 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-395/G5101/15 výkon autorského dozoru 23.06.2015 Rekonstrukce kanalizace ul. Prokopova (Olšanské nám. - Jeseniova), P3 - I. etapa KO-KA s.r.o.
9-394/E2500/15 výkon autorského dozoru 23.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Štěpánská, P1 KOMPRIN , s.r.o.
9-391/E4300/15 znalecký posudek pro ocenění VB 23.06.2015 Dostavba vodovodního řadu, oblast Chaloupek, P13 MILOŠ BAXA
9-389/E2601/15 projekt DIO 23.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Chelčického a okolí, P3 - I. etapa Pražské služby, a.s.
9-388/D5800/15 výkon činnosti koordinátora BOZP 23.06.2015 Zdvojení výtlaku z ČSOV 0001, ul. K Zahradnictví, P8 Zuzana Zvelebilová
9-386/E2200/15 demontáž a montáž 3 ks sloupů veřejného osvětlení 23.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Bělehradská a Na Ostrůvku, P2 ELTODO-CITELUM, s.r.o.
15/088 1x MacBook Air 13 CZ 2015, 1x Notebook Lenovo, 1x LED monitor" 23.06.2015 1x MacBook Air 13 CZ 2015, 1x Notebook Lenovo, 1x LED monitor" Alza.cz a.s.
0111/E7901/15 realizace díla 23.06.2015 Rekonstrukce kanalizace v ul. Belgická, P2 - I. etapa Metrostav a.s.
0043/H1000/15 realizace díla 23.06.2015 PČOV Uhříněves – zabezpečení objektu JIMI CZ, a.s.
9-393/D5200/15 pasportizace, repasportizace, měření deformací, výškových posunů a měření vibrací, geotechnický a geologický dohled 22.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Keplerova, P 1 INSET s.r.o.
9-392/B3800/15 znalecký posudek pro ocenění VB 22.06.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Na Větrníku, P6 DANIEL KOZICKÝ
9-387/95100/15 geotechnický monitoring 22.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Drahobejlova a okolí, P9 INSET s.r.o.
9-385/E7500/15 výkon autorského dozoru 22.06.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Nad zavážkou a Kolářova, P12 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
9-384/B8400/15 výkon autorského dozoru 22.06.2015 ÚV Želivka, výměna napájecích kabelů 6kV do ČSSV AZ elektroprojekce, s.r.o.
9-382/B6301/15 PD pro provádění stavby 22.06.2015 SZNR - ČS Třebotov, doplnění technologie, telemetrie - 1. etapa DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
9-381/F0800/15 úprava biologické studie na Císařském ostrově 22.06.2015 Rekonstrukce oddělovače OK 1B, P7 Mgr. PONDĚLÍČEK MICHAEL
9-380/G6400/15 projekt DIO 22.06.2015 Zkapacitnění vodovodního řadu DN 80, ul. Kolbenova, P9 Pražské služby, a.s.
9-289/C8501/15 PD pro provádění stavby, včetně soupisu prací a dodávek 22.06.2015 SZNR - sanace jímek ČSOV Dolnokřeslická (046), P11 Sweco Hydroprojekt a.s.
2/032/15/2 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech 22.06.2015 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech WORLD HOUSE s.r.o.
2/023/15/1 Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejjich příslušenství 22.06.2015 Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejjich přísluš T-Mobile Czech Republic a.s.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS