english


Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Číslo sml. Předmět Uzavřeno Označení případu Smluvní partner
15/104 výroba, dodání a montáž kuchyňské linky do kanceláře č. 312 28.07.2015 výroba, dodání a montáž kuchyňské linky do kanceláře č. 312 Vladimír Trojna
15/103 demontáž, vystěhování a zpětná montáž nábytku po položení nových podlahovch krytin 28.07.2015 demontáž, vystěhování a zpětná montáž nábytku po položení nových podlahovch krytin Libor Oroszki
15/102 výměna podlahových krytin v kanc. č. 105, 214, 218, 312, 313, 512, 515, 516 28.07.2015 výměna podlahových krytin v kanc. č. 105, 214, 218, 312, 313, 512, 515, 516 Karel Leitermann
0176/G2300/15 realizace díla 28.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Farní, P6 Čermák a Hrachovec a.s.
0128/H1701/15 realizace díla 28.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Kundratka, P8 ČKV Praha s.r.o.
0121/E2400/15 realizace díla 28.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Vápencová, P4 STAMET, s. r. o.
9-473/D4200/15 základní vytyčení sítí 27.07.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. U Plynárny, P10 Ing. Miloslav Pokorný SGK
9-470/D4400/15 kalibraci KV 27.07.2015 Rekonstrukce kanalizace, v ul. Ocelkova, P14 IKOZ, s.r.o.
9-469/D4400/15 geomonitoring stavby 27.07.2015 Rekonstrukce kanalizace, v ul. Ocelkova, P14 INSET s.r.o.
9-461/D5700/15 PD pro výběr zhotovitele 27.07.2015 Rekonstrukce ČS Petrovice II, P15 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0172/D5102/15 realizace díla 27.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem (část - koordinace MČ), P6 STAMET, s. r. o.
0171/D5101/15 realizace díla 27.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem - Do vrchu, P6 STAMET, s. r. o.
9-467/E5204/15 PD k SP, IČ a PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 24.07.2015 Doplnění přenosů IŘS - pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I. část - měřící tratě - pásmo 125, P8 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-466/E5203/15 PD k SP, IČ a PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 24.07.2015 Doplnění přenosů IŘS - pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I. část - měřící tratě - pásmo 113, P8 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-454/E5202/15 PD k SP, IČ a PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 24.07.2015 Doplnění přenosů IŘS - pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I. část - měřící tratě - pásmo 116, P9 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
0238/D5200/15 smlouva o výpůjčce 24.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Keplerova, P 1 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-468/59700/15 objednání 2 ks ocelových plechových kontejnerů 23.07.2015 PČOV Miškovice - modernizace MULTITEC Český Brod, s.r.o.
0219/B4800/15 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN 23.07.2015 Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, P9 PREdistribuce, a.s.
0186/D5800/15 smlouva o výpůjčce 23.07.2015 Zdvojení výtlaku z ČSOV 0001, ul. K Zahradnictví, P8 Úřad Městské části Praha 8
9-465/C8600/15 PD pro provádění stavby 22.07.2015 SZNR - rekonstrukce ČSOV Radiová (009) včetně výtlaků, P15 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-464/C8400/15 PD k ÚR, SP, IČ a pro provedení stavby 22.07.2015 SZNR - rekonstrukce technologie ČSOV Nepovolená (063), P10 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-423/J3800/15 realizace - náhrada analogových kamer za digitální 22.07.2015 ÚV Káraný, digitalizace zabezpečovacích kamer JIMI CZ, a.s.
0170/G2900/15 realizace díla 22.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkářská, P6 Prakan a.s.
0168/G1101/15 realizace díla 22.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Vršovická, P10 - I. etapa Metrostav a.s.
0122/83500/15 realizace díla 22.07.2015 Dostavba vodovodního řadu, ul. Mokřanská, P10 KSF spol.s r.o.
0104/G1401/15 realizace díla 22.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Donská, P10 - I. etapa Čermák a Hrachovec a.s.
0099/E6331/15/1 smlouva o výpůjčce - prodloužení termínu 22.07.2015 Odstranění povodňových škod - Žižkovská výpust, P8 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0031/G0700/15/1 realizace díla - vícepráce, méněpráce 22.07.2015 ÚV Káraný - měření průtoku OV z odželezovny ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
15/099 jednokanálový ovladač k bráně (detašované pracoviště - Korunní 66) - 8x 21.07.2015 jednokanálový ovladač k bráně (detašované pracoviště - Korunní 66) - 8x Tousek spol. s r.o.
15/094 Rámcový plán rekonstrukce hlavního distribučního systému hl. m. Prahy - viz obj. 21.07.2015 Rámcový plán rekonstrukce hlavního distribučního systému hl. m. Prahy - viz obj. DHI a.s.
0224/33204/15 smlouva o výpůjčce 21.07.2015 Rekonstrukce kanalizace - IV. etapa, ul. Českobrodská, P9 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-463/28300/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 20.07.2015 Rekonstrukce kanalizace v ulici Bělohorská, P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-462/33204/15 PD - vícetisky 20.07.2015 Rekonstrukce kanalizace - IV. etapa, ul. Českobrodská, P9 KO-KA s.r.o.
0328/59700/13/1 realizace díla - vícepráce, prodloužení termínu 20.07.2015 PČOV Miškovice - modernizace OHL ŽS, a.s.
0245/33204/15 smlouva o výpůjčce 20.07.2015 Rekonstrukce kanalizace - IV. etapa, ul. Českobrodská, P9 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0200/C3500/14/1 realizace díla - vícepráce, méněpráce 20.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Jahodnická a okolí, P14 STAMET, s. r. o.
0169/D0100/15 realizace díla 20.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Severozápadní V. a VI., P4 Čermák a Hrachovec a.s.
9-459/E3900/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 18.07.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Barvířkou, P5 MILOTA Kladno, spol. s r.o.
9-458/E2700/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 18.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Brentovou, Pod Barvířkou a okolí, P5 MILOTA Kladno, spol. s r.o.
9-460/G7900/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 17.07.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. V Hodkovičkách, P4 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-456/92000/15 PD jednostupňová (SP a DPS) 16.07.2015 ÚČOV - odstavná plocha pro kontejnery shrabků a písku Sweco Hydroprojekt a.s.
9-455/G2300/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně zpracování plánu 16.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Farní, P6 Jan Pour
9-452/D5101/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně zpracování plánu bezpečnosti 16.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Do vrchu, P6 Jan Pour
9-451/D5102/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně zpracování plánu bezpečnosti 16.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem (část - koordinace MČ), P6 Jan Pour
9-450/G2900/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně zpracování plánu bezpečnosti 16.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkářská, P6 Jan Pour
9-448/D5200/15 výkon technického dozoru 16.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Keplerova, P 1 Ing.arch. Iveta Kohelová
9-447/D5101/15 výkon technického dozoru 16.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Do vrchu, P6 Ing.arch. Iveta Kohelová
9-446/D5102/15 výkon technického dozoru 16.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem (část - koordinace MČ), P6 Ing.arch. Iveta Kohelová
9-445/G2900/15 výkon technického dozoru 16.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkářská, P6 Ing.arch. Iveta Kohelová
9-444/G2300/15 výkon technického dozoru 16.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Farní, P6 Ing.arch. Iveta Kohelová
9-443/E2100/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně zpracování a aktualizace plánu BOZP 16.07.2015 Obnova vodovodního řadu, kolektor u Hlávkova mostu, P7 Jan Pour
9-438/C9700/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 16.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Barvířkou a okolí, P5 INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
15/098 Maintenance na 1 rok ALVAO pro 160 počítačů 16.07.2015 Maintenance na 1 rok ALVAO pro 160 počítačů ALVAO s.r.o.
15/097 prodloužení technické podpory 1595101 - 30.10.2015 - 29.10.2016 16.07.2015 prodloužení technické podpory 1595101 - 30.10.2015 - 29.10.2016 Oracle Czech s.r.o.
15/096 páska LTO 5 do páskové knihovny TS3200 včetně vygenerování čárových kodů 16.07.2015 páska LTO 5 do páskové knihovny TS3200 včetně vygenerování čárových kodů GC System a.s.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS