english


Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Číslo sml. Předmět Uzavřeno Označení případu Smluvní partner
9-503/81102/15 dočasné užívání tramvajového tělesa 13.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Vinohradská a okolí, P2 - II. etapa Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
9-501/D0600/15 studie proveditelnosti 13.08.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Chřibská, P8 FIALA PROJEKTY s.r.o.
9-502/D7500/15 práce a inženýrské činnosti spojené s pouzastavením stavby z důvodu odvolání výluky vodovodních řadů 12.08.2015 Rekonstrukce armaturní šachty, ul. Kovářova, P5 ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-500/J4600/15 PD jednostupňová 12.08.2015 Stabilizace stoky v místě křížení s vodovodem DN 500 v ul. Střešovická, P6 KO-KA s.r.o.
9-490/D5100/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 12.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem a okolí, P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0276/35200/15 smlouva o výpůjčce 12.08.2015 Výstavba kanalizace kolonie Rybníčky - Za drahou, P10 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0275/83500/15 smlouva o výpůjčce 12.08.2015 Dostavba vodovodního řadu, ul. Mokřanská, P10 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0249/G2300/15 smlouva o výpůjčce 12.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Farní, P6 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
9-497/F8600/15 projekt DIO, projednání DIR a pronájem dopravního značení 11.08.2015 Sanace armaturní komory č.1 VDJ Kvestorská, P4 Pražské služby, a.s.
9-496/D5102/15 projekt DIO 11.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem (část - koordinace MČ), P6 Dana Sýkorová
9-495/G2300/15 záchranný archeologický výzkum 11.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Farní, P6 Archeo Pro o.p.s.
9-494/G2900/15 výkon autorského dooru 11.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkářská, P6 INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
9-493/G2900/15 záchranný archeologický výzkum 11.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkářská, P6 Archeo Pro o.p.s.
9-492/D5200/15 záchranný archeologický výzkum 11.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Keplerova, P 1 Archeo Pro o.p.s.
9-489/35200/15 vybudování základní vytyčovací sítě 11.08.2015 Výstavba kanalizace kolonie Rybníčky - Za drahou, P10 Geoservis Praha s.r.o.
15/108 provedení párování prvků dle lokalit, roční plán oprav a způsob stahování a importů prvků TE z IS Helios Green a ENO 11.08.2015 provedení párování prvků dle lokalit, roční plán oprav a způsob stahování a importů prvků TE z IS Helios Green a ENO D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
15/107 1x Canon CanoScan 900F Mark II 11.08.2015 1x Canon CanoScan 900F Mark II Alza.cz a.s.
9-499/F5004/15 realizace - zaústění drenáže opěrné zdi 10.08.2015 Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - I. etapa PRAGIS a.s.
9-498/97200/15 kontrola rozpočtu víceprací a méněprací 10.08.2015 Rekonstrukce sběrače Novodvorská, ul. Vrbova, P4 Ondřej Dolenský
9-491/D5300/15 výkon technického dozoru 10.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Lidická, P5 Ing. Milan Kyslík
0204/J1800/15 realizace díla 10.08.2015 Rekonstrukce armaturní šachty Jahodnice a úpravy ŠO Štěrboholy, P14 PRAGIS a.s.
9-290/D3300/15 PD pro provádění stavby, DVZ 07.08.2015 SZNR - rekonstrukce ČS Nebušice, ul. V Pachmance, P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0211/H5500/15 PD k SP, IČ, pro výběr zhotovitele 07.08.2015 VDJ Jesenice II – rekonstrukce střešního pláště vodojemu D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0198/D4000/15 PD pro výběr zhotovitele 07.08.2015 Sanace komor č. 1 a 2 VDJ Kopanina, P5 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0165/J0300/15 PD k SP, ÚR, IČ 07.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Lukavecká a Běchorská, P9 Spilka Tomáš, Ing.
0156/H8900/15 PD k ÚR, SP, IČ 07.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Nuselská, P4 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
0155/E3500/15 PD k ÚR, SP, IČ 07.08.2015 Zkapacitnění ČSOV (070), ul. Roztocká, P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-487/A5200/15 dodávka a montáž vzduchotechniky 06.08.2015 Rekonstrukce VDJ Korunní, P10 BATISTAV s.r.o.
9-486/A5200/15 úprava elektroinstalace pro vzduchotechniku a regulaci vlhkosti 06.08.2015 Rekonstrukce VDJ Korunní, P10 Jan Průša
0242/C0901/15 realizace díla 06.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Milady Horákové, P7 - dokončení PRAGIS a.s.
9-485/C7600/15 úprava zábradlí v okolí stavidel 04.08.2015 ÚČOV - sanace lapáku štěrku vč. uzávěrů před shybkou ACK SMP CZ, a.s.
9-484/C3100/15 pasportizace a repasportizace 04.08.2015 Rekonstrukce ČS Flora, P3 INSET s.r.o.
0273/E2400/15 smlouva o výpůjčce 04.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Vápencová, P4 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0180/D5501/15 realizace díla 04.08.2015 Propoj vodovodních řadů, ul. Slezská, P3 - I. etapa (ul. Čáslavská) PRAGIS a.s.
0086/F1200/15 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věceného břemene 04.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Farkáně IV, P5 Věnceslava Volná
0042/D3800/15 realizace díla 04.08.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Nad Propustí (143), P21 Česká voda - Czech Water, a.s.
15/106 GZV - příprava modelu pro výpočet, vytypování zatěžovacího stavu a dále viz obj. 31.07.2015 GZV - příprava modelu pro výpočet, vytypování zatěžovacího stavu a dále viz obj. DHI a.s.
0239/F4802/15 smlouva o výpůjčce 31.07.2015 Obnova vodovodních řadů, Karlovo náměstí, P2 - II. etapa MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
0190/34700/15 Smlouva o zajištění provedení přeložky PZ 31.07.2015 Rekonstrukce výpusti z OK 1C, ul. Maďarská, P 6 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
9-483/D5800/15 vytyčení podrobných bodů 30.07.2015 Zdvojení výtlaku z ČSOV 0001, ul. K Zahradnictví, P8 SGK - geodetická kancelář,s.r.o.
9-482/G2300/15 výkon autorského dozoru 30.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Farní, P6 KUBÝ s.r.o.
9-481/F4802/15 dočasné užívání tramvajového tělesa 29.07.2015 Obnova vodovodních řadů, Karlovo náměstí, P2 - II. etapa Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
9-480/D4400/15 výkon autorského dozoru 29.07.2015 Rekonstrukce kanalizace, v ul. Ocelkova, P14 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-477/G2300/15 pasportizace, repasportizace, měření defrmací a výškových posunů 29.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Farní, P6 INSET s.r.o.
2/053/14/6/2 Dod.č. 2 - prodloužení smlouvy na další období 6 měsíců 29.07.2015 Dod.č. 2 - prodloužení smlouvy na další období 6 měsíců Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
15/105 měřické kolečko NEDO mini a laserový dálkoměr LEICA DISTO D510 29.07.2015 měřické kolečko NEDO mini a laserový dálkoměr LEICA DISTO D510 GP spol. s r.o.
15/101 objednání 22 ks tonerů (různé typy - viz obj.) 29.07.2015 objednání 22 ks tonerů (různé typy - viz obj.) Allon s.r.o.
15/100 6x Lenovo AIO EDGE 63z a 6x Lenovo rozšíření záruky ThinkCentre AIO 3r on-site NBD 29.07.2015 6x Lenovo AIO EDGE 63z a 6x Lenovo rozšíření záruky ThinkCentre AIO 3r on-site NBD IT Innovation s.r.o.
0059/E6331/15 smlouva o výpůjčce 29.07.2015 Odstranění povodňových škod - Žižkovská výpust, P8 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - Odbor technické vybavenoti
9-478/J4000/15 PD jednostupňová, IČ, DIO 28.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. V Hodkovičkách, P4 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-475/F4802/15 záchranný archeologický výzkum 28.07.2015 Obnova vodovodních řadů, Karlovo náměstí, P2 - II. etapa Muzeum hlavního města Prahy
9-474/E2500/15 záchranný archeologický výzkum 28.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Štěpánská, P1 Muzeum hlavního města Prahy
9-472/E2600/15 vytyčení povrchového objektu vodovodu 28.07.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Chelčického a okolí, P3 Alena Prokešová
9-471/G2900/15 pasportizace, repasportizace, měření deformací, geotechnický a geologický dohled 28.07.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Loutkářská, P6 INSET s.r.o.
2/041/14/GŘ/1 Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo na dodávku personálního informačního systému - změna hmg. 28.07.2015 Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo na dodávku personálního informačního systému - změna hmg. Elanor spol. s r.o.Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS