english


Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Číslo sml. Předmět Uzavřeno Označení případu Smluvní partner
0167/J0500/15 PD k ÚR, SP, IČ 27.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. U břehu, P10 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0163/H9900/15 PD k ÚR, SP, IČ 27.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Chmelická a okolí, P21 Sweco Hydroprojekt a.s.
0159/H9200/15 PD k ÚR, SP, IČ 27.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Jabloňová a Topolová, P10 Sweco Hydroprojekt a.s.
0131/H5800/15 PD k ÚR, SP, IČ 27.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Vinohradská, P3 a P10 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-529/H0300/15 dodávka a montáž zařízení k měření výšky hladiny odpadní vody v jímce šnekových čerpadel 26.08.2015 SZNR - ÚČOV – měření a signalizace hladiny OV v ČS SH INGOS s.r.o.
9-527/F3700/15 dodávka a instalace komponentů pro mobilní dochlorování na potrubí DN 800 - 2 ks 26.08.2015 SZNR - výměna průtokoměru ČS a VDJ Zelená Liška ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-526/G9300/15 kontrola, prověření a měření stavu kabelového přívodu pro nové čerpadlo 26.08.2015 SZNR - ČS a VDJ Strážovská rekonstrukce čerpacího soustrojí M55 Česká voda - Czech Water, a.s.
2/037/15/GŘ smlouva o reklamě 26.08.2015 Propagace v rámci konference Provoz vodovodů a kanalizací"" Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
15/116 podpora pro systém Service desk (1.7.2015 - 31.12.2015) 26.08.2015 podpora pro systém Service desk (1.7.2015 - 31.12.2015) Helpdesk Solution s.r.o.
15/115 vytvoření nových internetových stránek pro projekt Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha" " 26.08.2015 vytvoření nových internetových stránek pro projekt Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha"" Lira IS s.r.o.
9-528/F5005/15 výkon technického dozoru při předrealizační přípravě stavby a koordinaci s výstavbou NVL 25.08.2015 Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa Ing. Jiří Skokánek
9-525/E9900/15 výkon autorského dozoru 25.08.2015 Rekonstrukce vstupů VDJ Malvazinky, Praha 5 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-520/G6500/15 sezonní rekalibraci matematického modelu 25.08.2015 ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky AQUA-CONTACT Praha v.o.s.
9-507/G6300/15 výkon autorského dozoru 25.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Prosluněná a ŠO Žvahov, P5 KUBÝ s.r.o.
9-038/35200/15 výkon činnosti kooridnátora BOZP, včetně zpracování a aktualizace plánu BOZP 25.08.2015 Výstavba kanalizace kolonie Rybníčky - Za drahou, P10 MANIFOLD GROUP s.r.o.
0216/F7400/15 PD pro výběr zhotovitele 25.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, Karlovo náměstí, P2 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
0215/G1200/15 PD pro výběr zhotovitele 25.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Vršovická, P10 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
0214/G1100/15 PD pro výběr zhotovitele 25.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Vršovická, P10 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
0178/H8000/15 realizace díla 25.08.2015 ÚČOV – manipulační plocha za objektem strojních dílen Česká voda - Czech Water, a.s.
0157/H9000/15 PD k SP, IČ 25.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. U plynárny (úsek Bohdalecká - Nuselská), P4 INGUTIS, spol. s r. o.
0136/H6300/15 PD k ÚR, SP, IČ 25.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Goetheho a Českomalínská, P6 Spilka Tomáš, Ing.
0133/H6000/15 PD k ÚR, SP, IČ 25.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Lipanská a Jeseniova, P3 Spilka Tomáš, Ing.
0028/B8400/15/1 realizace díla - vícepráce, méněpráce 25.08.2015 ÚV Želivka, výměna napájecích kabelů 6kV do ČSSV COFELY a.s.
9-522/E2601/15 projekt DIO 24.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Chelčického a okolí, P3 - I. etapa Pražské služby, a.s.
9-521/G5101/15 projekt DIO 24.08.2015 Rekonstrukce kanalizace ul. Prokopova (Olšanské nám. - Jeseniova), P3 - I. etapa Pražské služby, a.s.
9-226/H0100/15 realizace díla - dodávka a montáž 1 ks dmychadla 24.08.2015 SZNR - PČOV Újezd nad Lesy - obnova dmychadlového soustrojí INZET, s.r.o.
2/038/15/GŘ smlouva o dílo 24.08.2015 Desetiletý výhled hospodaření PVS a PVK EEIP, a.s.
15/114 odpadové pytle, objem 120 l, žlutý polyetylén, 2 x 250 ks 24.08.2015 odpadové pytle, objem 120 l, žlutý polyetylén, 2 x 250 ks Kwesto, s.r.o.
0467/F5013/14/1 PD k ÚR, SP, IČ - změna čísla akce z 1/2/E15/00 na 1/2/F50/13 24.08.2015 ÚČOV - Nová vodovodní přípojka pro ÚČOV Sweco Hydroprojekt a.s.
0356/94200/14/1 realizace díla - vícepráce 24.08.2015 Rekonstrukce ČSOV Nedvězí, P 22 Česká voda - Czech Water, a.s.
0200/D3900/15 PD pro výběr zhotovitele 24.08.2015 Rekonstrukce ČS Hrdlořezy, P3 Sweco Hydroprojekt a.s.
0199/G4400/15 PD jednostupňová 24.08.2015 Zkapacitnění vodovodního řadu DN 200 Ládví III - Březiněves Spilka Tomáš, Ing.
0187/H4700/15 realizace díla - dodávka 24.08.2015 ÚČOV – obnova elektromotorů M1-M4 pro ČS HH INGOS s.r.o.
0185/D5300/15 realizace díla 24.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Lidická, P5 KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o.
0076/75103/15/1 PD pro výběr zhotovitele - nová cena (změna investičních nákladů) 24.08.2015 Obnova vodovodních řadů v kolektoru Modřany - III. etapa, P12 KO-KA s.r.o.
0195/J1900/15 PD jednostupňová (DVZ) 21.08.2015 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. U laboratoře, P6 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
9-519/E2400/15 monitoring, pasportizace a repasportizace 20.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Vápencová, P4 INSET s.r.o.
9-517/D4300/15 záchranný archeologický výzkum 20.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Rokycanova, P3 ARCHAIA Praha o.p.s.
9-514/E2601/15 záchranný archeologický výzkum 20.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Chelčického a okolí, P3 - I. etapa ARCHAIA Praha o.p.s.
9-512/18901/15 úprava oplocení na ČS Laurová 20.08.2015 Rekonstrukce ČS Laurová, P5 - I. etapa SECO BOHEMIA s.r.o.
9-511/D1400/15 úprava oplocení na ČS Řepy 20.08.2015 SZNR - rekonstrukce rozvodny VN ČS a VDJ Řepy, ul. Reinerova, P17 SECO BOHEMIA s.r.o.
15/113 zpracování Žádosti o vydání povolení k létání letadla bez pilota 20.08.2015 zpracování Žádosti o vydání povolení k létání letadla bez pilota Ing. Karel Kouklík
9-510/C3100/15 PD dopravníku soli 19.08.2015 Rekonstrukce ČS Flora, P3 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-509/D5501/15 výkon autorského dozoru 19.08.2015 Propoj vodovodních řadů, ul. Slezská, P3 - I. etapa (ul. Čáslavská) Sweco Hydroprojekt a.s.
15/112 právní služby - posouzení aplikace vybraných smluvních ujednání Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví HMP 19.08.2015 právní služby - posouzení aplikace vybraných smluvních ujednání Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a k Balaš Vladimír, JUDr., CSc., advokát
9-518/F4600/15 kontrola rozpočtu víceprací a méněprací 18.08.2015 Rekonstrukce vstupní haly AB Flora, P3 Ondřej Dolenský
9-508/F8600/15 vypracování plánu BOZP 18.08.2015 Sanace armaturní komory č.1 VDJ Kvestorská, P4 Jan Pour
15/111 Trezor Chubbsafes Air Laptop KL 18.08.2015 Trezor Chubbsafes Air Laptop KL GUNNEBO CZ s.r.o.
9-513/45400/15 výkon autorského dozoru 17.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Dlouhá - Soukenická, P1 Spilka Tomáš, Ing.
9-506/D5102/15 výkon autorského dozoru 17.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem (část - koordinace MČ), P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-505/D5101/15 výkon autorského dozoru 17.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Rybníčkem - Do vrchu, P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
15/110 paginovací razítko, barva COLORIS 4734 P, náhradní polštáek 17.08.2015 paginovací razítko, barva COLORIS 4734 P, náhradní polštáek Audit-web, s. r. o.
15/109 digitální fotoaparát Panasonic LUMIX DMC-TZ57 černý 17.08.2015 digitální fotoaparát Panasonic LUMIX DMC-TZ57 černý Alza.cz a.s.
0223/B5101/15 realizace díla 17.08.2015 Rekonstrukce ČSOV Čakovice, P18 - úpravy ze zkušebního provozu KSF spol.s r.o.
9-504/33204/15 výkon činnosti koordinátora BOZP 14.08.2015 Rekonstrukce kanalizace - IV. etapa, ul. Českobrodská, P9 Jan PourPražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS