english


Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Číslo sml. Předmět Uzavřeno Označení případu Smluvní partner
9-561/E6324/15 zhotovení zábradlí a zabezpečení výústi 10.09.2015 Odstranění povodňových škod - výust do Rokytky v oblasti Hrdlořez, P9 Čermák a Hrachovec a.s.
9-560/92301/15 realizace - úprava příjezdové komunikace na PČOV Kolovraty 10.09.2015 PČOV Kolovraty – úprava příjezdové komunikace Česká voda - Czech Water, a.s.
15/121 výroba a dodání propagačního DVD k zahájení Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově 10.09.2015 výroba a dodání propagačního DVD k zahájení Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově Mgr. Karel BEDNÁŘ
0247/B2900/15 dohoda o narovnání 10.09.2015 Výstavba sběrače Rokytka", P9" Chládek & Tintěra, a.s.
9-559/G9000/15 PD pro SP, DPS, IČ 09.09.2015 SZNR - obnova měření průtoku GR Mazanka pro Libeň, Karlín KUBÝ s.r.o.
15/120 9x Toner Xerox, 8 x čistidlo, 5x flasch disk Kingston……. 09.09.2015 9x Toner Xerox, 8 x čistidlo, 5x flasch disk Kingston……. Alza.cz a.s.
9-557/F8600/15 pasportizace a repasportizace 08.09.2015 Sanace armaturní komory č.1 VDJ Kvestorská, P4 INSET s.r.o.
9-556/H1300/15 pasportizace a repasportizace 08.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Nad Kolonií, P4 INSET s.r.o.
9-555/E3500/15 PD - studie nátokových poměrů 08.09.2015 Zkapacitnění ČSOV (070), ul. Roztocká, P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-552/92200/15 výkon technického dozoru 08.09.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Českobrodská (140), P21 Ing. Milan Weisskopf
9-551/D3800/15 výkon technického dozoru 08.09.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Nad Propustí (143), P21 Ing. Milan Weisskopf
9-550/F4000/15 dodávka příruby DN 800/PN 10 a podpěry potrubí DN 800 08.09.2015 SZNR - výměna průtokoměru na nátoku do VDJ Ládví I INZET, s.r.o.
9-546/F5013/15 vytyčení stávajících vodovodních řadů v kolizi s novou trasou vodovodního řadu 08.09.2015 ÚČOV - Nová vodovodní přípojka pro ÚČOV Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
9-545/F5013/15 průzkum přípojek uličních vpustí 08.09.2015 ÚČOV - Nová vodovodní přípojka pro ÚČOV HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
0277/D0100/15 smlouva o výpůjčce 08.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Severozápadní V. a VI., P4 Technická správa komunikací hl.m.Prahy
0203/H5400/15 realizace díla 08.09.2015 SZNR - ČS a VDJ Vidoule obměna rozbočení potrubí Čermák a Hrachovec a.s.
0166/J0400/15 PD k ÚR, SP, IČ 08.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Kožná, P1 PUDIS a.s.
0164/J0200/15 PD k ÚR, SP, IČ 08.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Chaloupeckého, II. a III. větev stoky, P6 BOMART spol. s r.o.
0161/H9400/15 PD k ÚR, SP, IČ 08.09.2015 Rekonstrukce nátokového uzlu Pankrácké štoly, P4 BOMART spol. s r.o.
0138/H6600/15 PD k SP, IČ 08.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Svatovítská, P6 KO-KA s.r.o.
0134/H6100/15 PD k ÚR, SP, IČ 08.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Křesomyslova, P4 BOMART spol. s r.o.
9-558/81102/15 vytyčení povrchového objektu 07.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Vinohradská a okolí, P2 - II. etapa Ing. Pavel Prokeš
9-554/F0400/15 PD pro výběr zhotovitele 07.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, Staré Bohnice, P8 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
9-553/G7200/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně projektu DIO 07.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Bendovce a U Skalky, P8 DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
9-549/F3700/15 dodávka a instalace přírubového adapteru 07.09.2015 SZNR - výměna průtokoměru ČS a VDJ Zelená Liška ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o.
9-547/H1300/15 výkon činnosti koordinátora BOZP 04.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Nad Kolonií, P4 Zuzana Zvelebilová
9-541/D5502/15 realizace díla 04.09.2015 Propoj vodovodních řadů, ul. Slezská, P3 - II. etapa (ul. Čáslavská) - klapky DN 500 a DN 900 PRAGIS a.s.
0188/55900/15 smlouva o výpůjčce 04.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Údolní, P4 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - odbor evidence, správy a využití majetku MHMP
9-544/H1701/15 vícetisky DVZ 03.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Kundratka, P8 KO-KA s.r.o.
9-543/A5300/15 znalecký posudek pro ocenění VB 03.09.2015 Dostavba VDJ Uhříněves, P22 DANIEL KOZICKÝ
9-542/C9500/15 projekt DIO 03.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Rektorská, P10 Dana Sýkorová
9-540/92000/15 inženýrsko-geologický průzkum pro potřeby zpracování JPD 02.09.2015 ÚČOV - odstavná plocha pro kontejnery shrabků a písku Sweco Hydroprojekt a.s.
9-539/H5100/15 realizace díla - demontáž plynových kompresorů a plnového potrubí u VN1, 3, 5, 7 a 9 02.09.2015 ÚČOV – likvidace plynových kompresorů včetně potrubí do vyhnívacích nádrží Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
9-537/E4000/15 PD pro výběr zhotovitele, včetně DIO 02.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Lomařská, Paškova a okolí, P5 KUBÝ s.r.o.
9-535/J1800/15 výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 02.09.2015 Rekonstrukce armaturní šachty Jahodnice a úpravy ŠO Štěrboholy, P14 TARGETON s.r.o.
15/118 kabelové svorky samolepící 02.09.2015 kabelové svorky samolepící Essentra Components s.r.o.
9-533/E4200/15 PD - dopracování dokumentace z důvodu změny stavbypřed dokončením 01.09.2015 Výstavba splaškové kanalizace, ul. Ebrova, Koterovská a okolí, P13 PPU spol. s r.o.
0158/H9100/15 PD k ÚR, SP, IČ 01.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Plzeňská, P5 KO-KA s.r.o.
0114/H5700/15 realizace díla - dodávka 01.09.2015 ÚV Káraný - SZNR- upgrade SW C4 včetně výměny HW Česká voda - Czech Water, a.s.
9-538/B5101/15 výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 31.08.2015 Rekonstrukce ČSOV Čakovice, P18 - úpravy ze zkušebního provozu TARGETON s.r.o.
9-534/D5500/15 zpracování plánu BOZP 31.08.2015 Propoj vodovodních řadů, ul. Slezská, P3 Jan Pour
2/014/14/2-4 Měření na stokové síti hl. m. Prahy 31.08.2015 měření hydraulických veličin v povodí MČ Praha Suchdol Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
2/014/14/2-3 Měření na stokové síti hl. m. Prahy 31.08.2015 měření hydraulických veličin na stokové síti v povodí PČOV Dolní Chabry Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
0117/F1200/15 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 31.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Farkáně IV, P5 Československá obchodní banka, a. s.
0116/F1200/15 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 31.08.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Farkáně IV, P5 Centrum Radlická a.s.
9-532/34700/15 výkon činnosti koordinátora BOZP 28.08.2015 Rekonstrukce výpusti z OK 1C, ul. Maďarská, P 6 Zuzana Zvelebilová
9-531/34700/15 výkon autroského dozoru 28.08.2015 Rekonstrukce výpusti z OK 1C, ul. Maďarská, P 6 KO-KA s.r.o.
0175/J1400/15 PD k SP, IČ 28.08.2015 Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Na Křivině, P4 SATRA,spol.s r.o.
0160/H9300/15 PD k SP, IČ 28.08.2015 Rekonstrukce nátokové komory shybky, ul. Vnislavova, P2 KO-KA s.r.o.
0139/H6700/15 PD k ÚR, SP, IČ 28.08.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Klapkova a okolí, P8 KOMPRIN , s.r.o.
9-530/H1300/15 PD vícetisky DVZ 27.08.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Nad Kolonií, P4 INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
9-524/J4600/15 geodetické zaměření stávajících stok 27.08.2015 Stabilizace stoky v místě křížení s vodovodem DN 500 v ul. Střešovická, P6 INSET s.r.o.
9-523/J1900/15 geotechnický, geofyzikální a diagnostikcký průzkum vodovodu 27.08.2015 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. U laboratoře, P6 INSET s.r.o.
15/117 telefon Panasonic KX-TS520FXC - Dark Blue -5x a White - 5x 27.08.2015 telefon Panasonic KX-TS520FXC - Dark Blue -5x a White - 5x Alza.cz a.s.
0240/B6300/15 zajištění realizace a financování rekonstrukce ČS 27.08.2015 SZNR - ČS Třebotov, doplnění technologie, telemetrie Obec KosořPražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS