english


Seznam uzavřených smluvních vztahů

Seznam uzavřených smluvních vztahů

Číslo sml. Předmět Uzavřeno Označení případu Smluvní partner
9-608/91000/15 PD k SP, IČ, plán BOZP 12.10.2015 ÚV Káraný, rekonstrukce střechy a střešních oken hlavní strojovny HABENA, spol. s r.o.
0145/H7800/15 PD k ÚR, SP, IČ 09.10.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. U kolejí, P6 SATRA,spol.s r.o.
0143/H7600/15 PD k ÚR, SP, IČ 09.10.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Zenklova (úsek Palmovka - Elsnicovo nám.), P8 SATRA,spol.s r.o.
0206/J2400/15 PD jednostupňová (SP+ DPS) 08.10.2015 ÚV Káraný – rekonstrukce objektu Vysoká Mez D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
15/140 výroba ryté pamětní desky s textem - viz obj. + dodání sady šroubů 07.10.2015 výroba ryté pamětní desky s textem - viz obj. + dodání sady šroubů GRAVOEXPRESS s.r.o.
9-616/J1900/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně plánu BOZP 06.10.2015 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. U laboratoře, P6 Jan Pour
9-615/99113/15 Studie proveditelnosti 06.10.2015 PČOV Březiněves - zkapacitnění D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-601/C3103/15 realizace díla 06.10.2015 Rekonstrukce ČS Flora, P3 - výměna podlahy 1.NP Česká voda - Czech Water, a.s.
9-548/C3102/15 realizace díla 06.10.2015 Rekonstrukce ČS Flora, P3 - výměna plotu Česká voda - Czech Water, a.s.
0294/F5004/15 Smlouva o smlouvě budoucí o užívání Překladiště 06.10.2015 Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - I. etapa SMP CZ, a.s.
0148/H8200/15 PD k ÚR, SP, IČ 06.10.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Sázavská a Korunní, P2 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-614/D3800/15 výkon autorského dozoru 05.10.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Nad Propustí (143), P21 FIALA PROJEKTY s.r.o.
9-613/92200/15 výkon autorského dozoru 05.10.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Českobrodská (140), P21 FIALA PROJEKTY s.r.o.
9-612/J1900/15 výkon činnosti technického dozoru 05.10.2015 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. U laboratoře, P6 Ing.arch. Iveta Kohelová
9-611/E9900/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně aktualizace plánu BOZP 05.10.2015 Rekonstrukce vstupů VDJ Malvazinky, Praha 5 Jan Pour
9-610/F9600/15 zpracování plánu BOZP 05.10.2015 Obnova uzávěru na odtoku z komory č.1, Zelená liška, P4 Jan Pour
9-609/H5600/15 návrh DIO 05.10.2015 Rekonstrukce kanalizace, ČS a VDJ Hrdlořezy, P3 Ing. Vít Pluhař
0295/F5004/15 Smlouva o smlouvě budoucí o užívání Překladiště 02.10.2015 Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - I. etapa STRABAG a.s.
9-606/E2900/15 výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně aktualizace plánu BOZP 30.09.2015 Sanace VDJ Hradní, P6 Jan Pour
9-603/87300/15 úprava znaleckého posudku a ocenění VB 30.09.2015 Dostavba kanalizace, ul. Dopraváků, P8 DANIEL KOZICKÝ
9-602/58200/15 úprava znaleckého posudku a ocenění VB 30.09.2015 Dostavba vodovodního řadu v ul. Dopraváků, P8 DANIEL KOZICKÝ
9-536/H3501/15 realizace díla 30.09.2015 Přeložka vodovodního řadu DN 150, ul. V Chotejně, P10 PRAGIS a.s.
0207/J1700/15 PD pro provádění stavby 30.09.2015 SZNR - ČS a VDJ Klíčov rekonstrukce trubních rozvodů nového vodojemu D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0186/95800/14/1 realizace díla - vícepráce, prodloužení termínu 30.09.2015 Rekonstrukce ČS Ládví I, P8 PRAGIS a.s.
0154/H8700/15 PD k ÚR, SP, IČ 30.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Kladenská, P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0147/H8100/15 PD k ÚR, SP, IČ 30.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Moravská, P2 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
0142/H7500/15 PD k ÚR, SP, IČ 30.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Rumunská, P2 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-607/G1401/15 pasportizace, repasporizace, měření deformací, výškových posunů a měření vibrací 29.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Donská, P10 - I. etapa INSET s.r.o.
2/039/15/2 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech 29.09.2015 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech Obec Třebotov
0135/H6200/15 PD k ÚR, SP, IČ 29.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Chatová, P6 INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
9-605/D3800/15 pasportizace okolí díla a staveniště, včetně přístupových cest 25.09.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Nad Propustí (143), P21 INSET s.r.o.
9-604/92200/15 monitoring a pasportizace díla a okolí 25.09.2015 Rekonstrukce ČSOV, ul. Českobrodská (140), P21 INSET s.r.o.
9-600/J3000/15 PD k SP, IČ 25.09.2015 ČS a VDJ Velká Chuchle - rekonstrukce hydroizolace AK, P5 KO-KA s.r.o.
9-599/J2900/15 PD k SP, IČ 25.09.2015 ČS a VDJ Kopanina- rekonstrukce sacích řadů, P6 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-598/J2800/15 PD k SP, IČ 25.09.2015 Sanace AK I VDJ Kozinec, P15 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
9-597/98700/15 výkon technického dozoru 25.09.2015 ÚV Želivka, rekonstrukce potrubí přívodu tlakové vody v D2 Ing. Peter Glamoš
9-596/98700/15 realizace díla - výměna ocelového potrubí 24.09.2015 ÚV Želivka, rekonstrukce potrubí přívodu tlakové vody v D2 MEDMES, spol. s r. o.
9-592/70000/15 vypracování posudku na posouzení variantních tras překožky stoky B z hlediska geologie a následného provádění prací 24.09.2015 Přeložka kmenové stoky B", včetně shybky, P7-8" JIŘÍ BARTÁK
9-591/19900/15 aktualizace DIO, včetně provizorního propojení 24.09.2015 Rekonstrukce OK 23 K, ul. Podbělohorská, P5 ASTRA projekt , s.r.o.
9-590/H9800/15 PD k SP, včetně IČ 24.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Malešovská, P21 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-589/H9700/15 PD k SP, včetně IČ 24.09.2015 Rekonstrukce kanalizace, ul. Machovická, P21 Sweco Hydroprojekt a.s.
9-588/H2800/15 PD pro provedení stavby 24.09.2015 SZNR - rekonstrukce rozvaděče VDJ Modřany Jih II, P4 INGOS s.r.o.
9-587/H3400/15 PD pro provedení stavby 24.09.2015 SZNR - rekonstrukce rozvaděče VDJ Modřany Jih I, P4 INGOS s.r.o.
9-586/H3000/15 PD pro provedení stavby 24.09.2015 SZNR - rekonstrukce rozvaděče ČS a VDJ Cholupice, P4 INGOS s.r.o.
9-566/G9400/15 PD jednostuňová (DUR+DSP), PD pro provedení stavby (DPS), IČ 24.09.2015 SZNR - rekonstrukce ČSOV Před oborou (153), Hájek u Uhříněvsi - P22 FIALA PROJEKTY s.r.o.
9-565/G9700/15 PD jednostuňová (DUR+DSP), PD pro provedení stavby (DPS), IČ 24.09.2015 SZNR - rekonstrukce ČSOV Vachkova (047), Uhříněves - P22 FIALA PROJEKTY s.r.o.
15/136 objednání reklamy - Flying banner obdélník S 24.09.2015 objednání reklamy - Flying banner obdélník S FREEBOARD EUROPE s.r.o.
0253/F4900/15 Smlouva o právu provést stavbu 24.09.2015 Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, P8 BigHaus spol. s r.o.
0232/H2100/15 realizace díla 24.09.2015 Rekonstrukce kanalizace v areálu ČS a VDJ Ládví I, P8 INOS Zličín, a.s.
0149/H8300/15 PD k ÚR, SP, IČ 24.09.2015 Obnova vodovodních řadů, ul. Ruská a U Roháčových kasáren, P10 KOMPRIN , s.r.o.
9-594/H1300/15 výkon autorského dozoru 23.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Nad Kolonií, P4 INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
9-582/95400/15 vybudování základní vytyčovací sítě 23.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Pod farou, P4 GPH,s.r.o.
9-581/G1401/15 výkon autorského dozoru 23.09.2015 Obnova vodovodního řadu, ul. Donská, P10 - I. etapa D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
15/124 výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře 23.09.2015 výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře Vladimír Trojna
ZVB/83/10/100023/2014 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 4079/16 a 4079/17 v k.ú. Strašnice, zapsané na LV č.27 dle GP č.3514-75/2013 23.09.2015 Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnostPražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Tel: 251 170 111
Fax: 257 532 306
E-mail: pvs@pvs.cz
Podněty: vasepodnety@pvs.cz
Datová schránka: a75fsn2
Hlášení havárií - PVK, a.s. tel. 840 111 112
Úřední hodiny podatelny::
po - čt 8:00 - 16:00 hod.
pá 8:00 - 14:00 hod.
Úřední hodiny úseku rozvoje::
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
V ostatních dnech po telefonické domluvě
PVS